“Rija”

Rija celta 1927.gadā. Uz Ludzas Novadpētniecības muzeja Brīvdabas un etnogrāfijas nodaļu pārvesta 1970.gadā no Ciblas novada Pušmucovas pagasta Šmatu ciema.. Zem kopējā jumta atrodas 2 galvenās telpas: rija labības žāvēšanai un kuls labības kulšanai un vētīšanai, kā arī piebūve ar piedziņu linu mīstāmajai mašīnai. Šī saimniecības ēka, kur smagā kulšanas darbā tika aizvadīta ne viena vien nakts, ir bijusi pati lielākā celtne Latgales zemnieku sētā. 2014. - 2015. gadā ar Lauku atbalsta dienesta un Ludzas novada pašvaldības atbalstu tika īstenots LdNM Brīvdabas un etnogrāfijas nodaļas objekta “Rija” renovācijas projekts. Atjaunotajā Ludzas Novadpētniecības muzeja Brīvdabas un etnogrāfijas nodaļas objektā “Rija” ir iekārtota ekspozīcija, kas rāda Latgales lauku ļaužu sūro darba ikdienu un ataino smago un darbietilpīgo linapstrādes procesu. Pilnībā restaurēti un atjaunoti ir arī rijā izvietotie linapstrādes darbarīki – mīstīklas, kulstīklas, pogaļu sukas, - un linu mašīnas, kas ļauj muzeja apmeklētājiem ne tikai demonstrēt linapstrādes procesu, bet arī pašiem izmēģināt visus darbarīkus.

 

 

hit counter
free web hit counter