Meža putni

Programmu vada:  R.Kučāne.

Mērķauditorija: pirmsskolas un sākumskolas skolēni.

Programmas ilgums  — 60 min.

 

Programmā var piedalīties līdz 28 cilvēkiem.

Programmas laikā skolēni iepazīstas ar Latvijas meža putniem un to dzīvesveidu.

Programmas uzdevumi: 

* sniegt priekšstatu par meža putniem:  nometniekiem un gājputniem,  viņu  ligzdošanas vietām un barības avotiem;

* mudināt interesi par putnu novērošanu un pētīšanu,  kā arī attīstīt loģisko domāšanu un spēju darboties grupās;

* audzināt mīlestību pret putniem.

 

Uzskates materiāls – putnu izbāžņi.

hit counter
free web hit counter