Vēstures ekspozīcija

Pamatekspozīcijā sīkāk var iepazīties ar sekojošajām tēmām:

à seno mednieku un zvejnieku dzīvesveids Lielā Ludzas ezera krastos;

à Kaula, krama un  akmens rīku izgatavošana un to pielietojums medībās un zvejā;

à Akmens laikmeta keramikas atradumi;

à 7-13.gs. Latgaļu kapulauki: Ludzas Odukalns, Kivtu, Pildas, Ņukšu, Mērdzenes, Dzērves.

à Seno Latgaļu rotas, apģērbs un ieroči.

à Viduslaiki Ludzas novadā;

à Ludzas novads Krievijas impērijas sastāvā.

Muzeja  Vēstures ekspozīcija atspoguļo Ludzas novada  vēsturi no vissenākajiem laikiem līdz 1917.gadam.

hit counter
free web hit counter

Neolīta laikmeta apmetne

XII gs. sievietes apbedījuma imitācija

XII gs. sievietes tērpa atdarinājums . Pēc izrakumu materiāliem  Kivtu kapulaukā

Ekspozīcija “Viduslaiki Ludzas novadā”

Pūces sakta (Atrasta 7.-12. gs. Kivtu kapulaukā)

Ekspozīcijas “Viduslaiki Ludzas novadā” fragments

Ikviens apmeklētājs var iejusties viduslaiku bruņinieka vai pils saimnieces  lomā.

Ekspozīcija “Ludzas novads Krievijas impērijas sastāvā”

Krievijas impērijas armijas  standarts (1906.gads)