Text Box: Muzeju

Jaunumi un aktualitātes

Ģimenes diena “ Ar mīlestību sirdī”

 

 

2014. gada 15. februārī muzejs pulcēja savus apmeklētājus uz Ģimenes dienu “ Ar mīlestību sirdī”, lai Valentīndienas izskaņā uzsvērtu to, ka vislielākā laime un patiess prieks ir mūsu ģimenes, un saprast, ka laiks, kas pavadīts visiem kopā, ir tas vērtīgākais, ko mēs spējam sniegt viens otram. Pasākuma gaitā ģimenes varēja piedalīties jautrās komandu spēlēs, viktorīnās un darboties radošajā darbnīcā.

No 4. marta līdz 6. martam muzejpedagoģiskās programmas “Meteņdiena Latgales sētā” laikā skolu audzēkņiem bija iespēja iepazīt šo svētku svinēšanas tradīcijas un izmēģināt roku seno amatu prasmju apgūšanā. Visvairāk, protams, bērniem patika tradicionālā pankūku ēšana un pozitīvu emociju vilni radīja paša Meteņa dzīšana.

Konkurss “ Putni aiz mana loga”

Ludzas Novadpētniecības muzejs, pateicoties Ludzas novada pašvaldības atbalstam, organizē konkursu “ Putni aiz mana loga”. Konkurss paredzēts Ludzas, Zilupes, Ciblas un Kārsavas novadu skolu audzēkņiem. Darbi tiks vērtēti trīs vecuma grupās : pirmā vecuma grupa – 1. - 4. klašu audzēkņi, otrā vecuma grupa – 5. - 8. klašu audzēkņi, trešā vecuma grupa – 9. - 12. klašu audzēkņi.

 

Atklāta O.Averčenko mācību darbu izstāde „Debija”

 

2014.gada 29.martā tika atklāta O.Averčenko mācību darbu izstāde „Debija”. Ļoti patīkami, ka tieši Ludzas muzejs bija kļuvis māksliniecei par savdabīgiem vārtiem plašajā mākslas pasaulē. 

Māksliniece O.Averčenko ar vizuālās mākslas studijas

vadītāju V.Makovoju 

2014.gada 16.aprīlī ir atklāta Antas Rugātes un tēlnieka Viktora Vaņukova darbu izstāde "Strande". Vienkopus ar fotogrāfijām, kurās ir redzama jūra un strande jeb jūras mala, ir tēlnieka akmenī cirstas zivis. Šo izstādi autore veltījusi Latgales dzejniecei Bronislavai Martuževai.

Muzeju nakts 2014

2014.gada 17.maijā uz Starptautiskās akcijas „Muzeju nakts-2014”pasākumu pulcējās gan pilsētnieki, gan Ludzas viesi. Muzeju nakts pasākumi kļūst arvien populārāki pilsētnieku vidū. Šogad pasākumā piedalījās 627 apmeklētāji. Jau kļuvis par skaistu tradīciju, ka pēdējus 6 gadus šo pasākumu Ludzas Novadpētniecības muzejs organizē kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistēm.

2014. gada 30. aprīlī Ludzas Novadpētniecības muzejā tika organizēts Putnu dienu pasākums – putnu pazinēju konkurss. Savas zināšanas par Latvijas putnu sugu daudzveidību, to īpatnībām un dzīvesveidu demonstrēja Ludzas pilsētas ģimnāzijas 1.c klases komanda “ Ķīvīte”, Ludzas 2. vsk. 1. klases komanda “Skvorobuški”, Ludzas pilsētas ģimnāzijas 4.a klases komanda “ Vālodzīte” un Ludzas 2. vsk. apvienotā ceturto klašu komanda “Golubuški”.

(No kreisās) Ludzas novada pašvaldības priekšsēdētāja A.Gendele, Ludzas novada pašvaldības priekšsēdētājas vietnieks attīstības jautājumos A.Meikšāns, uzņēmēja V.Lazovska, izstādes autore A.Rugāte

2014.gada 28. maijā pl. 16.00  aicinām uz dokumentālās filmas " Juoņa Klīdzieja dabasu puse" pirmizrādi. Kino vēstījums ir veltīts rakstnieka Jāņa Klīdzēja simtsgadei. Kā dzīve saaudusies ar literatūru, bet lokālais ar vispārcilvēcisko. Pasākuma laikā notiks tikšanās ar filmas režisoru.

2014.gada 5.jūnijā Brīvdabas un etnogrāfijas nodaļas teritorijā notika Liepājas zvanu kora “Campanella” koncerts, kura laikā apmeklētājiem bija iespēja izbaudīt populāro klasiku. Liepājas zvanu koris dibināts 1999.gadā pie Liepājas Metodistu draudzes, kad pie viņiem viesojās metodisti no ASV Detroitas draudzes un uzdāvināja zvanu komplektu - 3 oktavas. Sākumā zvanu koris strādāja pie Liepājas metodistu draudzes, bet, pieaugot muzikālam prasībām, ar mācītāja A.Vīksnas atļauju zvani sāk strādāt pie Liepājas Mūzikas vidusskolas. Zvanu kora dibinātājs un skaņdarbu aranžētājs ir Miervaldis Ziemelis, bet pēc aiziešanas no darba Mūzikas vidusskolā kori vada Astra Ziemele.
Laika gaitā ir izspēlēti daudzi skaņdarbi - garīgā mūzika, klasika, tautas mūzika, populāra mūzika u.c.

Arhīvs