Text Box: Muzeju

Jaunumi un aktualitātes

Hit Counters
Web Counter

Pēdējo gadu laikā ir izveidojušies cieši kultūras sakari starp Ludzu un Polijas pilsētu Dembicu attīstījās. Pēc sadarbības līguma parakstīšanas starp Ludzas un Dembicas pašvaldībām 2014.gadā partnerattiecības kļuvušas ciešākas. Sadarbības rezultātā Dembicas pilsētas iedzīvotājiem radās iespēja iepazīties ar divām ceļojošām izstādēm: “Noslēpumainās pasaules meklētājs A.F.Osendovskis” un “Pilsēta ar skatu uz ezeru”. Savukārt ludzānieši varēja apskatīt izstādi “Dembicas iedzīvotāju portreti”.

2015.gada 2.oktobrī Ludzas Novadpētniecības muzejā notika kārtējās Dembicas Reģionālā muzeja ceļojošās izstādes atklāšana.

“Dembicas pilsētas fotodokumentālā hronika Jozefa Steca fotogrāfijās” – tādu nosaukumu izstādei deva Dembicas Reģionālā muzeja direktors Jaceks Dimitrovskis.

Muzejs var lepoties ar to, ka katru gadu šo kolekciju papildina nozīmīgi dāvinājumi. Pateicoties dāvinājumiem un pirkumiem, kolekcija turpina papildināties. Īpaši atzīmējama  2015. gadā muzejam uzdāvinātā ludzānieša Peiskes Praisa  un Nadeždas Pozdņakovas 20.gs. b.- 21.gs.s. monētu kolekcija (31 monēta) no dažādām pasaules valstīm (Maurīcijas, Kazahstānas, Dienvidāfrikas, Apvienoto Arābu Emirātiem, Turcijas, Horvātijas, Barbadosas, Ķīnas, Tanzānijas un ASV).

Ludzas Novadpētniecības muzejs pateicas visiem privātajiem ziedotājiem, kuri piedalījās kolekcijas izveidē. Interesantākos muzeja jaunieguvumus varēs apskatīt 2016.gadā.

“Ludza starp pagātni un nākotni”

Reportāžu no Ludzas Novadpētniecības muzeja klausieties Latvijas Radio 4 programmā “Ведаю” svētdien, 1 novembrī plkst.14.15.

http://lr4.lsm.lv/lv/lr/arhivs/?channel=4&y=2015&m=11&d=1

2015.gada 10.novembrī tika svinīgi atklāts renovētais Brīvdabas un Etnogrāfijas nodaļas objekts “Rija”.

Rija, kas 1927. gadā  uzbūvēta Pušmucovas pagasta Šmatos, uz muzeju pārvesta 1970. gadā. Jau toreiz ēku bija skāris laika zobs, un pamazām rija zaudēja savu varenumu. Projekts par renovāciju bija plānots jau sen, bet to izdevās realizēt tikai tagad. 2013. gadā LAD Lauku attīstības programmā iesniegto projektu atbalstīja un piešķīra finansējumu 98 706 , 27 eiro apmērā.  PVN summu maksāja pašvaldība. Ēkas renovācija tika pabeigta šā gada maijā, bet pa vasaru – atjaunoti darbarīki un visi mehānismi, kas vajadzīgi linu apstrādē.

Atklāšanas brīdī apmeklētāji varēja iepazīties ar linapstrādes procesu. Kurējās rijas krāsns, muzeja darbinieki demonstrēja linu apstrādi ar mistīklu un citiem darba rīkiem. Apmeklētājiem bija iespēja redzēt kuļmašīnu “Imanta” darbībā.

Krustām šķērsām izstaigāju

Zobentiņu vicināju:

Zelta sauli skatīdams

Tēvu zemi sargādams.

 

2015.gada 11.novembrī Ludzas Novadpētniecības muzeja darbinieki devās uz pilsētas centru, lai apsveiktu Ludzas novada iedzīvotājus un viesus ar skaistiem valsts svētkiem – Lāčplēša dienu.

Ikvienam cilvēkam, kurš sastapies šajā dienā laukumā pie Ludzas novada pašvaldības, mēs uzdāvinājām šo svētku patriotisko simbolu - sarkanbaltsarkano lentīti. Gribas atzīmēt, ka pilsētnieki  bija priecīgi saņemt šādu dāvanu.

Ludzas novada izglītības iestādēs - muzejpedagoģiskā programmā “Mana Latvija

Sagaidot divus Latvijas valsts nozīmīgākos svētkus, - Lāčplēša dienu un Latvijas valsts Neatkarības proklamēšanas dienu – Ludzas Novadpētniecības muzeja darbinieki novadīja Ludzas novada izglītības iestādēs muzejpedagoģisko programmu “Mana Latvija”. Programmas laikā sākumskolas audzēkņi varēja iepazīties ar Latvijas  atbrivošanas cīņu relikvijām, kas glabājas muzeja krājumā. Skolēni varēja paturēt rokās tā laika kara ieročus, apskatīt Latvijas armijas karavīra tērpu, kā arī Brīvības ciņu dalībnieka R.Kalņiņa apbalvojumus un plaķeti.  Audzēkņi aizrautīgi piedalījās radošajā darbnīcā, kur varēja paša rokām izgatavot Latvijas valsts simbolu – sarkanbaltsarkano karogu. Skolēni aktīvi uzdeva jautājumus par Lāčplēša dienu un par 18.novembri. Pasākuma laikā valdīja īsts patriotisma gars un bija jūtama interese par Latvijas vēsturi.

Programmai var pieteikties Ludzas, Ciblas, Kārsavas, Zilupes novada izglītības iestādes pa tālruni 65723931.

Skatīties galeriju

 

Noslēdzies konkurss “ Latvijas baltkrievi. Pagātne un tagadne”

 

Milāna Bule,

Ludzas Novadpētniecības muzeja direktore

 

Šī gada 28. novembrī Baltkrievijas Republikas Ģenerālkonsulātā Daugavpilī notika pētniecisko darbu konkursa “Latvijas baltkrievi. Pagātne un tagadne” dalībnieku apbalvošanas II kārta. Starp nominantiem – divi Ludzas Novadpētniecības muzeja darbinieki.

Šo konkursu Latvijas Baltkrievu savienība organizē jau otru reizi. Atšķirībā no pirmās reizes šogad organizētajā konkursā varēja piedalīties ikviens, kuru interesē baltkrievu kultūras mantojums Latvijā.

 

Ludzas Novadpētniecības muzeja eksponāts ormaņa kariete  pēc koka un metāla detaļu restaurācijas

Ludzas Novadpētniecības muzejs ir sabiedrībai pieejama pētnieciski izglītojoša iestāde, kas vāc, glabā, pēta un popularizē Austrumlatgales materiālās un nemateriālās kultūras vērtības no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, kā arī Latgales dabas bagātības un īpatnības, tautas celtniecības pieminekļus, Latgales reģiona lauksaimniecības tradīcijas. Mūsu muzeja krājumā glabājas ļoti interesants objekts - 19.gs.2.p.-20.gs.s. ormaņa kariete.

Kariete jau ilgi pirms nonākšanas muzejā bija piedzīvojusi neapskaužami skarbus lietošanas un glabāšanas apstākļus. Kariete uz doto brīdi netiek eksponēta. Mūsu krājumā tā ir vienīgā kariete. Šogad tika sagatavots, iesniegts un atbalstīts VKKF projekts “Ormaņa karietes restaurācija un pieejamības nodrošināšana Ludzas Novadpētniecības muzejā”.

Tiek restaurēts Ludzas Novadpētniecības muzeja eksponāts ormaņa kariete 

Viduslaiku modes valdzinājums

Ludzas Novadpētniecības muzejs jau 97 gadus vāc, rūpīgi saglabā un popularizē Austrumlatgales visdažādākās vēstures liecības. Lai ietu kopsolī ar laiku, muzejs savās ekspozīcijās izmanto mūsdienīgās tehnoloģijas, tādējādi atspēkojot pazīstamo stereotipu "muzejs - senatnīgo mantu glabātuve". Pārkāpjot vēstures ekspozīcijas slieksni, apmeklētājam ir iespēja nevis pasīvi vērot artefaktus vitrīnās, bet pārvērsties par ceļotāju laikā.

Pilsēta ar skatu uz ezeru atrod jaunus draugus

 

Tikko kā atgriezusies no Polijas pilsētas Dembicas,  Ludzas muzeja ceļojošā izstāde ar poētisku nosaukumu ”Pilsēta ar skatu uz ezeru” ir devusies uz jaunu eksponēšanas vietu. Šoreiz par tās skatītājiem ir kļuvuši Lietuvas pilsētas Visaginas iedzīvotāji.

                 Veidojot izstādi “Ludza ar skatu uz ezeru”, muzeja darbinieki  ir mēģinājuši caur laika prizmu izgaismot spilgtākos pilsētas vēstures un mūsdienu notikumus. Un tas viņiem arī izdevies, jo Visaginas pilsētas iedzīvotāji izrādīja patiesu interesi un aizrautību, iepazīstoties ar mūsu novada un pilsētas vēsturi. Viņus pārsteidza neparastais izstādes mākslinieciskais risinājums - uz 12 baneriem izvietots patiess fotostāsts par Ludzu.

Ludzas Novadpētniecības muzeja direktore M.Bule iepazīstināja klātesošos ar izstādes "Pilsēta ar skatu uz ezeru" materiāliem

Arhīvs