Text Box: Muzeju
Hit Counters
Web Counter

Arhīvs

Jaunumi un aktualitātes

2017.gada 11.augustā Valsts prezidents apmeklēja Ludzas Novadpētniecības muzeju, kā arī restaurēto Ludzas Lielo sinagogu, kas ir vecākā sinagoga Baltijā. “Atzinīgi vērtējams Ludzas novada paveiktais, saglabājot novada kultūrvēsturisko mantojumu. Tādējādi pašvaldība stiprina iedzīvotāju lepnumu par savu novadu un tā vērtībās. Šīs zināšanas un piederības sajūta vietai, kurā mēs dzīvojam, ir ikvienas stipras valsts pamats”, uzsvēra Raimonds Vējonis.

No 2017.gada 7.augusta līdz 11.augustam Ludzas Novadpētniecības muzejs rīkoja 4.starptautisko plenēru “Lūdzu uz Ludzu”. Plenērs bija veltīts 840 gadu jubilejai.

Plenērs ir viena no tām mākslas darba radīšanas formām, kas paredz vistiešāko māksliniieka un modeļa – pašas pilsētas – emocionālu saplūšanu un mijiedarbību. Tā ir iespēja papildināt muzeja krājumu ar mūsdienu mākslinieku gleznām.

Plenēra atklāsana 2017.gada 7.augustā