Text Box:

Kuļņeva iela 2, LV-5701, Ludza. Tālr. 5723931.

Ludzas Novadpētniecības muzejs

Atklāta izstāde „A.Šmulāna mantojums”

1961. gadā PSRS Tautas saimniecības izstādē Maskavā piešķirts goda raksts un medaļa.

                 Antons Šmulāns darinājis gan saimniecības traukus, gan dekoratīvo keramiku, gan svilpauniekus, taču vislielāko atzinību guvis kā  velnu meistars. Te izpaužas Antona Šmulāna izcilās plastiķa dotības, viņa spēja mālā atveidot  personīgās pārdomas par dzīvi, ļaužu attiecībām, netikumiem. Sīkplastika bieži ir neatņemams un izteiksmīgs komponents daudzžuburu svečturu kompozīcijās. Iedvesmu bieži vien mākslinieks smēlies no tautas folkloras. Viņa veidojumi izceļas ar bagātu iztēli, formu.

            1971. gadā par keramiķi uzņemta Rīgas kinostudijas filma  „Ragainais māls”. Filmas režisors A. Burovs. Tā ir poētisks apcerējums par keramiķa lielo veikumu, viņa centieniem un viņa mākslas tēlu bagāto pasauli.

No 2017.gada 23.janvāra skatāma izstāde “A.Šmulāna mantojums”. Izstādē apmeklētāji var iepazīties ar spilgtākā Ludzas keramikas centra keramiķa A.Šmulāna darbiem. Dzīves laikā meistars sasniedza tādu pašu popularitāti kā podnieks Andrejs Paulāns. Podnieks virpojis dažādus saimniecības traukus, tomēr izcilu talanta apliecinājumu uzrādījis sīkplastikā. A.Šmulāna veidotie velniņi, dzīvnieku figūriņas, tautā noskatīti sižeti, kas iemūžināti mālā, meistara dzīves laikā bijuši ļoti pierasīta prece.

Antons Šmulāns dzimis 1927. gada 21. janvārī Ludzas raj. Blontu pag. Kucevkā. Pirmās amata prasmes apguvis tēva Jāzepa Šmulāna darbnīcā. 1951. gadā uzsācis patstāvīgas podnieka gaitas.

No 1958. gada  sācis piedalīties izstādēs, darbi eksponēti arī ārpus Latvijas, tostarp Monreālā, Kanādā. Par milzīgo ieguldījumu Latgales podniecības centra tradīciju saglabāšanā un sasniegumiem keramikā  1960. gadā viņam tika piešķirts Tautas daiļamata meistara nosaukums.