Ekskursijas

Ekskursija

Ludzas  pilsētas vēsturiskais centrs

    Apskatāmo kultūrvēsturisko objektu saraksts

 

I Bijušais tirgus laukums

1. Pareizticīgo baznīca;

2. 800 gadu pilsētas jubilejai veltīts piemiņas akmens;

3. Vecas celtnes vēsturiskajā centrā;

4. Piemineklis, kurš veltīts Otrajā pasaules karā kritušajiem karavīriem;

II Baznīckalna kultūrvēsturiskie pieminekļi

5. Dievmātes skulptūra;

6. Karņicku kapela;

7. Piemiņas akmens veltīts L. Tomašickim;

8. Zvanu tornis;

9. Piemiņas akmens veltīts J.Macileviča grāmatas 150. gadadienai;

10.  Ludzas Romas katoļu baznīca;

III Pilskalns

11. Livonijas ordeņa pilsdrupas.

                

                 Maksa  grupai – 20 EUR (par 1 stundu).

                                       Iepriekš pieteikties pa tālruni: 65723931.

 

Hit Counters
Web Counter