Text Box: Muzeju

Jaunumi un aktualitātes

Hit Counters
Web Counter

Arhīvs

Noslēdzies festivāls „Bīzī svātki”

Atklāta A.Luteres gleznu izstāde „Mana sirds joprojām Latgalē

No 29.septembra Ludzas Novadpētniecības muzejā skatāma izstāde "Mana sirds joprojām Latgalē", kura veltīta mūsu novadnieces - mākslinieces Antonijas Luteres 70 gadadienai. Spilgta personība 1970. - 80.gadu latviešu glezniecībā Antonija Lutere (dz. Romanova) dzimusi 1946.gada 7.oktobrī Ludzā stacijas dežuranta ģimenē. Viņas tēvs pēc tautības bija polis, bet māte bija īsta latgaliete. Jau no bērnības A.Luterei bija ļoti tuvs zaļais un sarkanais krāsu salikums, kas sastopams Latgales tautas tērpos. Ģimenē auga divas māsas. Bērnība, kad meitenē pamodās interese par zīmēšanu, tēvs bēniņos iekārtoja darbnīcu. Tēvs teicis: "Kad Antonija zīmē, viņu nedrīkst traucēt." Māsa Regīna gāja ravēt, bet Antonija - zīmēt.

Ludzas muzejs jaunu tūrisma sezonu sāks ar jaunās ekspozīcijas atklāšanu

Pateicoties Valsts kultūrkapitāla fonda mērķprogrammas MUZEJU NOZARES ATTĪSTĪBAS PROGRAMMA un Ludzas novada pašvaldības atbalstam objekts „Jaunsaimnieka māja” tika sakārtots un vērs savas durvis apmeklētājiem jaunajā tūrisma sezonā. Objektu muzejam ir uzdāvinājusi tā īpašniece uzņēmēja Valentīna Lazovska (tajā laikā - Ludzas pilsētas domes priekšsēdētāja). No š.g. 1.jūnija līdz 30.septembrim VKKF projekta Nr. 2016-1-KMA-M04007 ietvaros tika pabeigti objekta "Jaunsaimnieka māja" labiekārtošanas darbi un izveidota ekspozīcija "...bet sirdī visu mūžu nesu saules dienu, no tēva mājas mīļās pasaules" (ekspozīcijas nosaukumā tika izmantota dzejnieces J.Tabūnes dzejas rinda, kura vislabāk ataino ekspozīcijas nozīmi un būtību).

Tika atklāta Lietuvas sabiedriskās organizācijas „Kvadrāts” mākslinieku gleznu izstāde

2016.gada 27.oktobrī notika sabiedriskās organizācijas “Kvadrat” mākslinieku gleznu izstādes atklāšana Ludzas Novadpētniecības muzejā.  Krievu un lietuviešu mākslinieku sabiedriskā organizācija “Kvadrāts” tika dibināta Lietuvā Vasaginas pilsētā  1999.gadā. Šajā organizācijā apvienojās 30 mākslinieki no Visaginas, Zarasu pilsētas un Ignalīnas. Šīs organizācijas pastāvēšanas laikā organizētas vairāk neka 50 mākslinieku kolektīvās un personālizstādes gan Lietuvā, gan Krievijā.

Ludzas Novadpētniecības muzeja daudzveidīgās sadarbības formas un dialogs ar sadarbības partneriem veicinājuši gan jaunu muzeja produktu radīšanu, gan sabiedrības integrāciju un apmeklētāju grupu dažādošanu, gan muzeja tēla veidošanu. Muzeja speciālisti sadarbojas ar dažādām organizācijām un iestādēm. Atspoguļojot mūsdienu sabiedrības vajadzības, muzejs tiecas pēc informatīvās atvērtības, kā arī veido dialogu ar visiem muzeja komunikācijas dalībniekiem. Partnerattiecību attīstība ir svarīgs papildus resursu avots muzeja izglītojošā, finanšu, informācijas un intelektuālajā jomā.

Muzeja izstādes ceļo pa Latviju un ārpus tās

Izstādes atklāšana Visaginas bibliotēkas mākslas galerijā, 2016.gada 22.septembrī

2016. gada 25. oktobrī Ludzas Novadpētniecības muzejā notika seminārs sākumskolas skolotājiem. To organizēja Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes galvenā speciāliste izglītības jautājumos Jolanta Strogonova un Ludzas, Ciblas un Zilupes novadu Sākumskolas MA vadītāja Nelija Žuka. Seminārā piedalījās Ludzas, Ciblas un Zilupes novadu sākumskolu skolotāji. Semināra norises vieta netika izvēlēta nejauši, jo tā pamattēma "Stunda muzejā". Kā uzsvēra N. Žuka: "Muzeja apmeklējums ir loģiska mācību procesa sastāvdaļa, jo tas rada audzēkņiem padziļinātu izpratni par apgūstamo vielu."  Muzejā un izstādē pats galvenais ir iespēja sastapties ar īstām lietām – mākslas darbu oriģināliem, seniem sadzīves priekšmetiem, arheoloģisko izrakumu laikā atrastām senlietām. Muzejā skatāmās ekspozīcijas ļauj audzēknim vieglāk izprast konkrēta laika posma notikumus, iepazīt savas kultūras tradīcijas un paražas, audzina skolēnos patriotiskas jűtas un pietâti pret sava novada kultűrvçsturisko mantojumu.

Semināra dalībniekus uzrunāja Ludzas, Ciblas un Zilupes novadu Sākumskolas MA vadītāja Nelija Žuka

Muzejā notika skolotāju seminārs