Text Box:

Kuļņeva iela 2, LV-5701, Ludza. Tālr. 5723931.

Ludzas Novadpētniecības muzejs

Eglītes iedegšanas pasākums

PII „Pasaciņa” grupiņa „Saulīte” pasākuma laikā

Gailim piepalīdzot, eglītē tiek sakarināti bērnu darinātie rotājumi

2016. gada 14. decembrī kopā ar PII “ Pasaciņa” audzēkņiem tika iedegta LdNM Rūķu ciema eglīte, kura greznojās ar  bērnu darinātām rotām. Āzis un Gailis bērnudārza audzēkņus veda jautrās rotaļās un cienāja ar īpašajām svētku piparkūkām. Lai visiem muzeja draugiem gaišs un jaukām cerībām pildīts  Ziemassvētku gaidīšanas laiks!