Text Box:

Kuļņeva iela 2, LV-5701, Ludza. Tālr. 5723931.

Ludzas Novadpētniecības muzejs

Muzeja krājums papildināts ar jaunām gleznām

Šogad martā Ludzas Novadpētniecības muzeja krājums tika papildināts ar  5 Viktora Vaskāna darbiem, tos muzejam ir dāvinājusi ludzāniete Valentīna Klimašina. Līdz šim krājumā bija tikai 3 viņa darbi- 2 gleznas un 1 dekoratīvais šķīvis, kurus  muzejam uzdāvināja Ķekavas novadpētniecības muzeja vadītājas Ināras Rumbinas ģimene 2014.gadā. Daudzi vecākā gadagājuma Ludzas pilsētas un novada iedzīvotāji atceras Viktoru Vaskānu. Viņš ir dzimis  1921.gada Kārsavas novada Mērdzenes pagasta Kausinieku sādžā, mācījies Mērdzenes pamatskolā, neklātienē beidzis Bulduru sovhoztehnikuma dekoratīvās dārzniecības un biškopības nodaļu. Strādājis Rīgā, tad Vidusāzijā. No 1956.g. dzīvojis Ludzā un strādājis savā specialitātē - Ludzas komunālo pakalpojumu kombinātā. Miris 1988.gadā.

V. Vaskāns bija apveltīts ar radošu izdomu arhitektūrā, labs zīmētājs un gleznotājs. Ludzas parks, daudzi ciemi un apdzīvotās vietas ierīkotas un apzaļumotas viņa rokām vai pēc viņa projekta. Viņš prata pareģot gaidāmo laiku, noteikt augu sējas termiņus, iepotēt vienā ābelē 5 ābolu šķirnes un veidot brīnišķīgus akmeņdārzus.

V.Vaskāns „Ainava”, a/e, 60x46 cm

V.Vaskāns „Ziemas skats”, a/e, 53 x 38 cm

V.Vaskāns „Kalnu ainava”, a/e, 80 x 52 cm