Muzeja krājums

Ar muzeja krājumu var iepazīties tematiskajās izstādēs un ekspozīcijās muzeja darba laikā., krājums ir pamats muzeja darbinieku zinātniski pētnieciskajam darbam, publikācijām, apmeklētāju piesaistīšanai, rajona un pilsētas vēstures popularizēšanai un izglītojošajam darbam. Neeksponētā krājuma daļa pieejama publikācijās, konsultācijās. Ar krājuma materiāliem var strādāt apmeklētāji, kas veic zinātniski pētniecisko darbu. Atklātajā keramikas krātuvē var iepazīties ar Latgales novada keramiķu darinājumiem.

Ludzas Novadpētniecības muzeja misija

Ar muzejiskiem līdzekļiem iesaistīties Latvijas tēla veidošanā, celt vietējā sabiedrībā nacionālo pašapziņu, kā arī audzināt patriotiskas jūtas un pietāti pret dzimtā novada skaisto dabu un kultūrvēsturisko mantojumu, vācot, saglabājot un pētot Ludzas rajona kultūras mantojumu no vissenākajiem laikiem līdz mūsdienām, Latgales dabas bagātības un īpatnības, tautas celtniecības pieminekļus.

Hit Counters
Web Counter