Text Box: ād

Kuļņeva iela 2, LV-5701, Ludza. Tālr. 5723931.

Ludzas Novadpētniecības muzejs

No 2017.gada 7.augusta līdz 11.augustam Ludzas Novadpētniecības muzejs rīkoja 4.starptautisko plenēru “Lūdzu uz Ludzu”. Plenērs bija veltīts 840 gadu jubilejai.

Plenērs ir viena no tām mākslas darba radīšanas formām, kas paredz vistiešāko māksliniieka un modeļa – pašas pilsētas – emocionālu saplūšanu un mijiedarbību. Tā ir iespēja papildināt muzeja krājumu ar mūsdienu mākslinieku gleznām.

Plenēra mērķis: iemūžināt Ludzas pilsētas ainavas un ludzāniešus. Mūsu pilsētas skatus iemūžināja 13 mākslinieki no Polijas, Lietuvas, kā arī no Latvijas. Tālākie viesi bija no Polijas pilsētas Dembicas Matuss Krasons un Rišards Kukabs, lietuviešu gleznotāji Irina Amosova-Novikova (Viļņa), Andrejs Denisenko un Vera Civenkova (Visaginas), Osvalds Zvejsalnieks un Vladimirs Serkovs (Rēzekne), Andris Misāns un Gunita Zālīte-Misāne (Rēzeknes novads), Vjačeslavs Fomins, Iveta Ladusāne, Inese Kaziniece, Irina Martjukova (Ludza).

Plenērs veicināja Ludzas pilsētas starptautisko atpazīstamību, jo vairāki mākslinieki apmeklēja mūsu pilsētu pirmo reizi un uzsvēra, ka Ludza ir Latvijas pērle ar savdabīgu daudznacionālu vēsturi. Līdz ar to tika veicināta starptautiskā sadarbība, viedokļu un mākslinieciska redzējuma apmaiņa un tika paplašinātas Ludzas panorāmas redzējuma ģeogrāfiskās un nacionālās robežas.

Plenēra „Ludzu uz Ludzu” dalībnieku gleznu izstādi atklāja Ludzas Novadpētniecības muzeja direktore M.Bule (priekšplānā)

(No kreisās) mākslinieki: I.Martjukova, V.Fomins, A.Misāns, G.Zālīte-Misāne

Mākslinieks A.Denisenko (Visaginas, Lietuva)

Prof. O.Zvejsalnieks (Rēzekne)

Plenēra atklāsana 2017.gada 7.augustā