Pakalpojumi

Maksas pakalpojumu cenrādis

 

Muzeja visu ekspozīciju un izstāžu apmeklējums:

* pieaugušiem – 2.00 EUR,

* skolēniem, studentiem – 1.00 EUR,

* pensionāriem – 1.50 EUR,

* ģimenes biļete (ar bērniem) – 3.00 EUR.

 

Ekspozīcijas apmeklējums:

* pieaugušiem – 0.75 EUR,

* skolēniem, studentiem – 0.50 EUR.

 

Izstādes apmeklējums:

* pieaugušiem – 0.50 EUR,

* skolēniem, studentiem – 0.25 EUR.

 

Gida pakalpojumi muzejā (grupa līdz 30 cilv.):

* latviešu, krievu valodā – 10.00 EUR,

* angļu valodā – 15.00 EUR.

 

 Pārskata ekskursija pa pilsētu:

* latviešu, krievu valodā – 20.00 EUR,

* angļu valodā – 25.00 EUR.

 

Muzejpedagogisko programmu apmeklējums (katram dalībniekam):

* mācību iestāžu audzēkņiem – 0.50 EUR,

* pirmsskolas vecuma bērniem – 0.25 EUR.

 

Par atļauju fotografēt izstāžu un ekspozīciju zālēs (kopskats, neizmantojot zibspuldzi) – 1.00 EUR.

 

Muzeja teritorijas izmantošana:

* organizētiem pasākumiem  (1 stunda)  – 25.00 EUR,

* kāzu programmas organizēšana un vadīšana (1.5 st.) – 60.00 EUR.

 

Ekskursijas krātuvē:

à skolēniem, studentiem (1 apmeklētājs) - 0.25 EUR,

à pieaugušajiem (1 apmeklētājs) - 0.50 EUR.

 

Krājuma materiālu atlase (pēc pieprasījuma):

à 1-10 vienības - 1.50 EUR,

à 11-29 vienības - 3.00 EUR,

à 30 vienības un vairāk - 4.50 EUR.

 

Rakstiska izziņa (1 vienība) - 1.00 EUR – 10.00 EUR (atkarībā no sarežģītības pakāpes,  saglabātības pakāpes un dokumentu salasāmības).

 

Kopēšanas pakalpojumi (1 vienība) 0.25 EUR – 5.00 EUR  (atkarībā no materiāla unikalitātes (saskaņā ar MK noteikumiem Nr.956 no 21.11.2006.).

 

 Skenēšanas pakalpojumi (dokumentiem un fotogrāfijām) (1 vienība) 0.25 EUR – 5.00 EUR (atkarībā no materiāla unikalitātes (saskaņā ar MK noteikumiem Nr.956 no 21.11.2006.)

 

Piezīme:

1. Muzejs slēdz telpu īres līgumus, izīrējot muzejam piederošās telpas (līgumcena).

2. Visiem pakalpojuma veidiem pieprasījumi tiek izsniegti rakstiskā veidā ar organizācijas vadītāja parakstu un apmaksas garantiju un tiek izpildīti ar direktora atļauju.

Iepriekš pieteikties pa tālruni: 65723931.

Muzeja piedāvātie bezmaksas pakalpojumi

 

Muzeju bezmaksas apmeklē:

à grupu vadītāji (līdz 3 cilvēkiem),

à bērni no bērnunamiem, internātskolām, speciālām skolām (uzrādot dokumentu),

à pirmsskolas vecuma bērni (līdz 6.g.v.),

à represētās personas (uzrādot dokumentu),

à otrdienās – pensionāri (uzrādot dokumentu),

à invalīdi (uzrādot dokumentu),

à muzeju darbinieki un ICOM biedri,

à  Ludzas novada pašvaldības delegācijas,

à Ludzas novada vispārizglītojošo skolu audzēkņi (organizētajos pasākumos

 

Muzeja apmeklētāju ērtībai pie muzeja ierīkota stāvvieta.

Pasākumu laikā apmeklētāji muzeju apskata bez maksas.

Iepriekš pieteikties pa tālruni: 65723931.

Hit Counters
Web Counter