Text Box: 1pasākumi 2015.gadā

Pasākumi

Hit Counters
Web Counter

Izstādes 2017.gadā

               1. Lielā izstāžu zāle

 

1. Biedrības “Kroma kolna bruoliste” ieroču un brūņu atdarinājumu izstāde 20.01. – 15.02.

2. Džeinas Gavares darbu izstāde (RA skolotāja Paura darbu izstāde) 16.02.-22.03.

3. M.Peilānes un V.Šveides gleznu izstāde 23.03. – 20.04.

4. G. Zālītes-Misānes gleznu izstāde 21.04. – 19.05.

5. Muzeju nakts 20.05.-15.06.

6. Igovenas darbu izstāde 16.06.-09.07.

7. A.Murašovas gleznu izstāde 10.07.-10.08.

8. Ludzai - 840 11.08.-20.09.

9. Dembicas Reģionālā muzeja izstāde 21.09.-26.10.

10. Izstāde “Iespiests Ludzā” 27.10.-30.11.

11. J.Rudņikas darinātā floristika 01.12.-20.12.

12. Ludzas 2.vidusskolas jubilejai veltītā izstāde 21.12.-31.12.

 

2. izstāžu zālē izcilo novadnieku galerija

 

3.izstāžu zāle (mazā)

1. A.Šmulāna mantojums 25.01.-16.03.

2. “Piemini Latviju” 17.03.-17.05.

3. “Ludzas skati/mākslas darbu izstāde no LdNM krājuma” 18.05.-05.07.

4. “Musturprieks” 29.06.-31.07.

5. J.Soikāna Ludzas mākslas skolas audzēķņu darbu izstāde “Dāvana pilsētai” 01.08.-31.12.

 

Pasākumi

 

1. Biedrības “Kroma kolna bruoliste” ieroču un bruņu atdarinājumu izstādes atklāšana.

2. Izstādes “Ludzai 840” atklāšana.

3. J.Rudņikas darinātās floristikas izstādes atklāšana.

4. Ludzas 2.vidusskolas jubilejai veltītās izstādes atklāšana.

5. Grāmatas, veltītas Ludzas 840 gadu jubilejai prezentācija.

6. M.Peilānes un V.Šveides gleznu izstādes atklāšana.

7. Novadpētniecības konkursa pasākums un konkursa uzvarētāju apbalvošana.

8. pasākuma “Muzeju nakts – 2017” organizēšana.

9. pasākums veltīts A. Vējāna dzimšanas dienas atcerei.

10. Dembicas Reģionālā muzeja ceļojošās izstādes atklāšana.

11. Ebreju mūzikas koncerta organizēšana.

12. Putnu dienas organizēšana.

13. Izstādes “Iespiests Ludzā” atklāšana.

14. Eglītes rotāšanas un iedegšanas pasākums pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņiem.