2009.gada 16.maijā atklāta Vēstures ekspozīcija


2009.gada 16.maijā šīs akcijas ietvaros notika pasākums „Viduslaiku bruņinieka stāsti”.  Šoreiz ludzānieši un mūsu pilsētas viesi devās ceļojumā Viduslaikos.

Tomēr par pasākuma centrālo notikumu kļuva Vēstures ekspozīcijas atklāšana. Direktores vietniece zinātniskajā darbā M.Šutova pastāstīja par Vēstures ekspozīcijas veidošanas gaitu.  Muzeja direktore I.Prikule pasvītroja, ka ekspozīcijas atklāšana ir viens no svarīgākiem notikumiem muzeja dzīvē un pateicās par ieguldīto darbu ekspozīcijas autori, speciālisti vēstures jautājumos Z.Gavriļčenko, speciālistu mākslas jautājumos A.Misānu un direktores vietnieci zinātniskajā darbā M.Šutovu.