2012.gada 14. aprīlī ciešā sadarbībā ar Latvijas Puškina biedrību Ludzas Novadpētniecības muzejā tika atklāta pārvietojamā izstāde „Ceļš pie Puškina”.


2012.gada 14. aprīlī ciešā sadarbībā ar Latvijas Puškina biedrību Ludzas Novadpētniecības muzejā tika atklāta pārvie­tojamā izstāde „Ceļš pie Puškina”.

Biedrības līdzpriekšsēdētāja S. Vidjakina, kuru mēs vairāk pazīstam kā radioraidījuma „Doma laukums” vadītāju, pastās­tīja sanākušajiem ludzāniešiem par to, kā izstāde nonākusi Latvijā un kurās pilsētās tā jau bijusi pieejama apskatei.

Izstāde „Ceļš pie Puškina” ir tās veidotāju mēģinājums ar foto­mākslas un grafikas palīdzību pastāstīt par tām vietām, kurās 1824. — 1826. gadā dzejnieks atradās, būdams izsūtījumā, kur viņš radīja aptuveni 100 darbus,, pastāvīgi atgriezās visas savas dzīves laikā un kur viņš atrada mūža mieru pēc nāves. Izstāde nozīmīga arī ar to, ka tā veltīta Valsts muzeja — Mihailbvskas rezervāta 90 gadu jubilejai.

Gleznainā daba, unikālā Puškina vietu vēsture kļuvusi par daudzu dažādos laikos un dažā­dās tehnikās strādājošo māksli­nieku iedvesmas avotu.

  1. Terjohina izstādītie fotodarbi iepazīstina skatītājus ar Mihailovskā muzeja šodienu un tajā glabātajiem dārgumiem.

— Mihailovskā fotogrāfs fiksējis visu brīnišķo, ko redzējis pats savām acīm, neizskaistinot un nepielabojot. Viņa uzņēmu­mos daba ir tāda, kāda tā ir, kādu to radījis Dievs. Viņa kamera — tas ir Dieva dots instruments, kas ļauj straujajā skrējienā apstāties un pamanīt brīnumu, — stāsta S. Vidjakina.

Savos ilgās pastāvēšanas ga­dos Mihailovskā uzņēmusi mil­zum daudz cilvēku no dažādām pasaules valstīm, un katru gadu kāds atkal un atkal atklāj sev Puškinu. Pirms dažiem gadiem Maskavas Valsts universitātes Grafisko mākslu fakultātes stu­denti pirmoreiz apmeklēja Puškina rezervātu Mihai­lovskā. Šī brauciena rezul­tātā tapa 8 autoru veidotais krāsaino litogrāfiju albums. 18 šī albuma darbi skatāmi izstādē.

Pavisam īpašas ir izstādē skatāmās Pēterburgas māks­linieka V. Aleksejeva (1944. — 2010.) gravīras, kas tapu­šas 1970. — 1980. gados klasiskajā „sausās adatas” tehnikā. Saviļņojošie māks­linieka darbi „Kernas aleja”,”Skats no Savkinas kalniņa”, „Kuprainais tiltiņš” u.c. dod iespēju vismaz iedomās apmeklēt Dzejnieka iemī­ļotās vietas, atsaukt atmiņā viņa dzejas vārsmas.

Iepazīties ar izstādi Ceļš pie Puškina mūsu muzejā var līdz 2. maijam.