2012.gada 19.maijā astoto gadu pēc kārtas visā Latvijā notika Muzeju nakts pasākumi.


2012.gada 19.maijā astoto gadu pēc kārtas visā Latvijā notika Muzeju nakts pasākumi. Muzeji brīvprātīgi lemj, vai šajā dienā vērt vaļā durvis saviem apmeklētājiem arī pēc saules rieta un ļaut visas ekspozīcijas aplūkot pilnīgi par velti. Parasti šie pasākumi ir loti kupli apmeklēti, un ne jau bezmaksas ieeja ir noteicošā. Drīzāk, tā ir īpašā aura un interesantās ekskursijas.

Visvairāk interesentu pulcināja Dabas aizsardzības pārvaldes inspektoru Regīnas Indriķes, Elzas Šļares un Elīnas Tripānes stāstītā Zilā pasaka

Akcijas „Muzeju nakts” pasākums muzejā pulcē dabas mīlētājus no visas Latvijas

 

2012.gada 19.maijā astoto gadu pēc kārtas visā Latvijā notika Muzeju nakts pasākumi. Muzeji brīvprātīgi lemj, vai šajā dienā vērt vaļā durvis saviem apmeklētājiem arī pēc saules rieta un ļaut visas ekspozīcijas aplūkot pilnīgi par velti. Parasti šie pasākumi ir loti kupli ap­meklēti, un ne jau bezmaksas ieeja ir noteicošā. Drīzāk, tā ir īpašā aura un interesantās ekskursijas.

Ludzas Novadpētniecības muzejs vienmēr iesaistās šajā akcijā, kas parasti notiek maija vidū. Un jau par labu tradīciju kļuvis Muzeju naktī palīgā aici­nāt Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas inspektores, jo tieši viņas prot aizraujoši stāstīt par dabu. Pagājušajā gadā kopā ķeram kukaiņus un klausījāmies sikspār­ņos, bet šī gada tēma — Zilā krāsa.

Muzeju nakts pasākuma laikā īpaša uzmanība tika pievērsta Dabas ekspozīcijas biotopam  Ezers. Te notika ekskursija un mīklu minēšana. Citā zālē atklāta fotogrāfiju izstāde Zilā krāsa Latvijas dabā. Fotogrāfijās zilais visās niansēs uzrunāja no linu ziediem, debesu klaja, ūdeņiem… Visvairāk interesentu pulcināja Dabas aizsardzības pārvaldes inspektoru Regīnas Indriķes, Elzas Šļares un Elīnas Tripānes stāstītā Zilā pasaka, līdzatvesta ceļojošā izstāde un aizraujošais stāstījums par Latvijas upēs mītošo aizsargājamo zivju sugām, kā arī konkurss. Bērni varēja salikt mozaīkas ar zivju attēliem, pieaugušie — risināt krust­vārdu mīklas. Laiks pagāja nemanot, un, kaut arī nebija neviena makšķernieka, kas varētu stāstīt savus piedzīvojumus ar makšķeri rokā (makšķernieku stāsti bija paredzēti programmā), garlaicīgi nebija.

Ludzas Novadpētniecības muzeju šajā naktī apmeklēja rekordliels cilvēku skaits — 462 cilvēki, vairāk kā puse no viņiem — jaunieši. Bija iegriezušies pat tūristi no Rīgas un Liepājas.