2012.gada 2.augustā notika ģenerālmajora J.Kuļņeva pieminekļa atklāšana.


2012.gada 2.augustā notika ģenerālmajora J.Kuļņeva pieminekļa atklāšana. (Skatīties fotoreportāžu)