2012.gada 2.novembrī atklāta izstāde “Napoleona kara laikmets Baltijā”.


Izstādē redzami galvenokārt vēsturiski ļoti nozīmīgi dokumenti, kuri glabājas Latvijas Universitātes Akadēmiskajā bibliotēkā – krievu, franču un prūšu valdību un virspavēlniecību rīkojumi, pavēles un vēstules. Sevišķi interesanti ir Napoleona parakstītie dokumenti, Krievijas kara ministra Barklaja de Tolli vēstules.

Latvijas Universitātes Akadēmiskās bibliotēkas direktore Venta Kocere saka, ka „Īpaši materiāli liecina par Napoleona armijas ienākšanu Kurzemē un Zemgalē, piemēram, 1812.gada 8.jūlija „Uzsaukums”, kuru Jelgavas ielās lika izlīmēt Kurzemes gubernators Fjodors Zīverss, kurā sacīts: „…caur šo grāmatu, kas viņiem sludināma top tā ziņa dota, ka visa būšana šinī zemē paliek kā bijusi, kamēr cita augstā pavēlēšana top dota.” Kurzemes ļaudīm tā top piesacīts un piekodināts, ka tiem klusiem un mierīgiem būs palikt, joprojām ar godbijību saviem kungiem klausīt.

Tālāk seko brīdinājumi un piedraudējumi stingri sodīt, ja kāds nepaklausīs. Šādu paziņojumu parakstījis Prūsijas palīgkorpusa komandieris, ģenerālis Jūlijs Grāverts. Ne mazāk saistošs ir Napoleona armijas ģenerālštāba priekšnieka maršala Bertjē ziņojums par ģenerāļu pakāpes piešķiršanu trim virsniekiem. Ar Napoleona roku viena no nevēlamajām kandidatūrām izsvītrota. Šo ziņojumu un vēl citus ir parakstījis pats Napoleons, kura paraksts ir mainījies atkarībā no viņa garastāvokļa”.

No Krievijas impērijas laika historiogrāfijas kā galvenie darbi minami A.Mihailovska –Daņilevska darbs („Описание Отечественной войны 1812 года.” Ч.1-4. Спб.,1839), kurš arī glabājas Ludzas Novadpētniecības muzeja krājumā, un M.Bogdanoviča grāmata „История Отечественной войны 1812 года, по достоверным источникам.” Т.1-3. Спб.,1859-1860), kur aprakstīti arī notikumi Baltijā.

Izstādē var redzēt arī Rīgā, Jelgavā un Viļņā publicētos K.Metiga, J.Juškevica darbus. Šai sakarā gribētu piebilst, ka Ludzas Novadpētniecības muzeja ekspozīcijā „Varoņa atgriešanās mājās” var redzēt apjomīgu Julija Jeļča grāmatu „История Лейб-гвардии Гродненского гусарского полка”, izdota 1890.gadā. Grāmatā stingri hronoloģiskajā kārtībā izklāstīta pulka vēsture, ievērojamā loma atvelēta pulku komandieru personību aprakstam, viņu savstarpējām attiecībām, dzīves apstākļiem. Šī grāmata ir interesanta vēl ar to, ka tā bija autora dāvinājums „Grodņas pulka draugam Ivanam Vasiljevičam Kur(z)minam – (M.B. -nevar pareizi izlasīt) 1890.gada 4.jūnijā plkst. 14.35”, par ko liecina autora paraksts.

Tā jau ir otrā LU Akadēmiskās bibliotēkas izstāde. 2008.gadā februārī muzejā bija skatāma izstāde „Mēs esam savējie”, tās temats – uz Krieviju izsūtīto latviešu likteņi.