Informācija par COVID-19


Aktuāla informācija par vīrusu COVID-19 un valstī ieviesto ārkārtējo situāciju atrodama Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnī https://arkartassituacija.gov.lv

Ministru Kabineta rīkojums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu  https://www.mk.gov.lv/lv/aktualitates/ministru-kabineta-rikojums-par-arkartejas-situacijas-izsludinasanu

Aktuālā Kultūras Ministrijas informācija https://www.km.gov.lv/lv/ministrija/aktualais-par-covid-19