Putnu dienas klāt!

2022. gada 1. aprīlī Ludzas Novadpētniecības muzejā notika Putnu diena, kura tika rīkota sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes Rāznas NP dabas centru. Dabas aizsardzības pārvaldes Latgales reģionālās administrācijas Dabas izglītības centra “Rāzna” vadītāja Regīna Indriķe organizēja radošas izziņas aktivitātes par putniem un to mājokļiem, dažādas vides izziņas spēles un, protams, atklāja galvenos putnu būrīšu izgatavošanas meistarstiķus. Paldies ģimenēm, skolēniem un viņu pedagogiem par atsaucību un aktīvu līdzdalību!

Putnu dienu pasākums klāt!


No 2022.gada 1.marta tiek atcelta vai mīkstināta lielākā daļa ierobežojumu muzeju darbībā

Noslēdzies Ziemassvētku konkurss

Ludzas Novadpētniecības muzejs sirsnīgi pateicas visiem Ziemassvētku konkursa “Mans eglītes rotājuma stāsts” dalībniekiem, kas mūsu steigas pārpildītajā laikmetā ir atraduši laiku un izteikuši vēlmi izstāstīt savu īpašo stāstu. Katrs iesūtītais stāsts ir mīļām un siltām atmiņām caurstrāvots, kas lasītāju neviļus ierauj tajā bērnu dienu burvestības mirklī, kad istabu piepilda tikko ienestas eglītes smarža un no kartona kastes laukā tiek celtas visu gadu saudzīgi glabātās eglīšu mantiņas.

(more…)

Darba laiks svētku dienās

Darba laiks svētku dienās