Notiks I.Kraģa darbu izstādes atklāšana

Iegūti jauni materiāli par F.Brici

Vācot, saglabājot  un popularizējot materiālās un nemateriālās kultūrvēsturiskās liecības par savu novadu, muzejs spēj sekmēt izpratni par identitāti, piederību konkrētai dzīves vietai vai kopienai. Mūsdienās globālo pārmaiņu laikā muzeji nodrošina tik nozīmīgo saikni starp pagātni un tagadni,  ir  atspēriena  punkts  nākotnes  veidošanai. Ludzas Novadpēniecības muzejā pastāvīgi tiek pētīta, apkopota informācija  par  notikumiem,  personībām un vēsturiskiem procesiem Ludzas novadā.

Mūsu novadā ir dzīvojušas un strādājušas daudzas spilgtas un ievērojamas personības. Šī gada rudenī Ludzas Novadpētniecības muzejs no Felicijas Brices radinieces Veronikas Adamovičas saņēma dāvinājumu un papildināja muzeja krājumu ar Felicijas Brices dokumentiem, viņas pašrocīgi rakstītu dzīves aprakstu, fotogrāfijām un personīgajām mantām.

(more…)

Atklāta jauna izstāde

No 14.novembra skatāma izstāde “Par brīvu tēvzemi”

Atzīmējot Latvijas valsts svētku nedēļu un turot svētu Brīvības cīņu dalībnieku piemiņu, Ludzas Novadpētniecības muzeja darbinieki ir izveidojuši izstādi “Par brīvu tēvzemi”, kas no 2019. gada 14. novembra ir skatāma muzeja izstāžu zālē.

Svinīga ekspresizstādes atklāšana notika 2019. gada 13. novembrī Ludzas J. Soikana mākslas skolā, kad kopā ar skolas audzēkņiem tika runāts par Latvijas valsts izveidošanos, tās galvenajiem simboliem, Latvijas atbrīvošanas cīņu norisi Ludzas novadā un   Brīvības cīņu dalībnieku pašaizliedzību un drosmi. Izstādes mērķis  – palīdzēt jaunajai paaudzei izprast sarežģītās Latvijas valsts vēstures lappuses, notikumu gaitu un mudinātu kļūt par savas dzimtās zemes patriotiem un celt nacionālo pašapziņu.

(more…)

Ludzas Lielās sinagogas darba laiks svētku dienās

Ludzas muzeja darba laiks svētku dienās