Visaginas pilsētas bibliotēkas Mākslas galerijā atklāta Ludzas Novadpētniecības muzeja ceļojošā izstāde “Ludzas ielu poirtreti”.

Jau ilgus gadus Ludzas Novadpētniecības muzejs sadarbojas ar Visaginas pilsētas bibliotēkas Mākslas galeriju. Katru gadu Māklas galerijā tiek atklāta kāda no Ludzas Novadpētniecības muzeja darbinieku veidotajām izstādēm. Šogad Visaginas pilsētas iedzīvotājiem tiek piedāvāta unikāla iespēja iepazīties ar bagāto Ludzas pilsētas vēsturi un,  raugoties fotogrāfijās, veikt virtuālo pastaigu pa mūsu pilsētas ielām. Izstādē apskatāmas gan mūsdienu Ludzas fotogrāfijas, kuru autore ir LdNM ekspozīciju un izstāžu kuratore J. Supova, gan arī 20. gs. sākuma fotogrāfu darbi no LdNM krājuma, kas  aicina izstādes apmeklētājus doties aizraujošā ceļojumā pagātnē.

(more…)

Atklāta izstāde “Ars longa”

2019.gada 14.oktobrī tika atklāta Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas audzēkņu darbu izstāde “Ars longa”.

Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskola šogad svin savu 60 gadu jubileju.  Atzīmējot šo notikumu, Ludzas Novadpētniecības muzejs uzaicināja ciemos jaunos māksliniekus un dizainerus. Jāatzīmē, ka Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolas gaiteņos un auditorijās savas radošās gaitas uzsākuši vairāki Latvijas un pat pasaules mērogā pazīstami mākslinieki, keramiķi, modes dizaineri, režisori un dekoratori – inteliģenti un radoši cilvēki – mūsu valsts lepnums.

Skolas dibināšanā aktīvu līdzdalību ņēmis arī mūsu novadnieks Leons Tomašickis. Mūsu novadnieci, kādreidzējā skolas absolventi, tagadējā pasniedzēju mākslinieci A.Ritiņu ludzānieši pazīst pēc vairākām izstādēm Ludzas Novadpētniecības muzejā un J.Soikāna Ludzas mākslas skolā. Šo izglītības iestādi absolvējis arīdzan mākslinieks Andris Misāns. Ar Rēzeknes mākslas un dizaina vidusskolu ir saistīti Latgales dižgari A.Kūkojs un Vl.Paurs.

(more…)

Jauna muzejpedagoģiskā programma “Iespied savu vārdu ivritā” Ludzas Lielajā sinagogā

2019.gada sākumā Valsts Kultūrkapitāla fonda mērķprogrammā “Muzeju nozares attīstības programma” tika atbalstīts Ludzas Novadpētniecības muzeja projekts “Ludzas Lielās sinagogas ekspozīcijas pilnveide un jaunās muzejpedagoģiskās programmas “Iespied savu ivritā” izveide”.

Projekta mērķis – papildināt Ludzas Lielās sinagogas vēstures ekspozīciju un izstrādāt pedagoģisko programmu “Iespied savu vārdu ivritā”, kuras realizācijas laikā skolēni varēs iepazīties ar ebreju kultūru un Ludzas ebreju kopienas vēsturi, kā arī iepazīties ar ivrita alfabētu. Piešķirtais finansējums – 1700 EUR.

 

(more…)

Kultūras mantojuma dienu pasākumā – jauna muzejpedagoģiskā programma “Iespied savu vārdu ivritā”

Katru gadu Latvijā norisinās Eiropas kultūras mantojuma dienas, kuru laikā interesentiem ir iespēja iepazīt vēsturiski ievērojamo mantojumu. Šogad Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumi norisinājas no 12. līdz 15. septembrim. Eiropas kultūras mantojuma dienu mērķis ir tuvināt iedzīvotājus kultūras mantojumam, vairojot izpratni par pieminekļu aizsardzību. Šis pasākums tika aizsākts 1984.gadā Francijā kā atvērto durvju dienas vēstures pieminekļos. Savukārt, kopš 1999.gada pasākums kļuvis par kopīgu Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas iniciatīvu, kurā piedalās 50 Eiropas Kultūras Konvencijas dalībvalstis.

            Šogad pasākumu organizatori izvēlējās ļoti nozīmīgu tēmu – “Restaurācija”, lai pievērstu lielāku uzmanību restaurācijas nozares un profesijas attīstībai, aicinātu uz dialogu ar plašu sabiedrību, veicinātu autentiskuma izpratni, oriģinālas, vēsturiskas nozīmes novērtēšanu un cienīšanu.

            Ludzai, pilsētai ar bagātu vēsturisko mantojumu, šī tēma nav sveša. 2016.gads iezīmējās ar unikālo Ludzas kultūrvēsturiskā centra objekta restaurāciju – tika atjaunota Ludzas Lielā sinagoga, vecākā sinagoga ne vien Latvijā, bet arī Baltijā, kas iekļauta vēstures pieminekļu sarakstā. Sinagogas ēka ir novērtēta Latvijas mērogā un konkursā “Latvijas Būvniecības Gada balva” 2016. gadā ir ieguvusi Latvijas labākās restaurētās ēkas balvu.

(more…)

Projekta ietvaros digitalizēti vairāk nekā 900 krājuma priekšmeti

5. un 6.septembrī Ludzas Novadpētniecības muzejā notika krājuma priekšmetu digitalizācija, kuru sadarbībā ar muzeja darbiniekiem veica uzņēmuma “Siracusa” speciālisti pēc Kultūras informācijas sistēmu centra pasūtījuma.
Muzeja krājumu digitalizācija tiek veikta ERAF projekta “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)” ietvaros. Projekta laikā plānots digitalizēt 68 000 priekšmetu, kas atrodas Latvijas akreditēto muzeju krājumā.
Ludzas Novadpētniecības muzejs ir viens no valsts akreditētajiem muzejiem, kas ir iesaistīts šajā projektā. No muzeja krājuma atlasīti vairāk nekā 900 priekšmeti.

(more…)

Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros varēs apmeklēt Ludzas Lielo sinagogu

Katru gadu Latvijā norisinās Eiropas kultūras mantojuma dienas, kuru laikā interesentiem ir iespēja iepazīt vēsturiski ievērojamo mantojumu. 2019.gadā Eiropas Kultūras mantojuma dienu tēma ir “Restaurācija”. Tā izvēlēta ar mērķi, lai pievērstu lielāku uzmanību restaurācijas nozares un profesijas attīstības nākotnes izaicinājumiem, stiprinātu profesionalitāti, aicinātu uz dialogu ar plašu sabiedrību, veicinātu autentiskuma izpratni, oriģinālas, vēsturiskas substances informatīvās un sajūtu radošās nozīmes novērtēšanu un cienīšanu. Mantojuma dienu pasākumi norisināsies 2019. gada 12.‑15. septembrī. Pasākumu programma ietvers aktivitātes visā Latvijā, atverot objektus un rīkojot izzinošus pasākumus dažādos kultūrvēsturiski nozīmīgos objektos. Ludzā Eiropas Kultūras mantojumu dienu laikā tiks piedāvāta iespēja bez maksas apmeklēt Ludzas Lielo sinagogu. Apmeklētāji varēs iepazīties ar foto izstādi ”Ludzas Lielā sinagoga pirms un pēc restaurācijas”, kā arī  piedalīties ekskursijās, veltītās sinagogas vēsturei un restaurācijai: Ludzas Lielā sinagoga ir vecākā sinagoga ne vien Latvijā, bet arī Baltijā un iekļauta valsts aizsargājamo kultūras  pieminekļu sarakstā. Sinagogas ēka ir novērtēta Latvijas mērogā un konkursā “Latvijas Būvniecības Gada balva” ir ieguvusi Latvijas labākās restaurētās ēkas 2016.gadā balvu.

Pasākuma ietvaros apmeklētāji varēs arī izmēģināt jauno  piedāvājumu – iespiest savu vārdu ivritā. Ludzas Lielo sinagogu bez maksas varēs apmeklēt 13. septembrī no plkst. 13.00 – 17.00, 14. septembrī no plkst. 10.00 – 17.00, 15. septembrī no plkst. 10.00 – 14.00.

Eksursijas tiek organizētas pēc iepriekšējā pieteikuma. Pieteikties pa tālruni 65723931.