Izstāde “Pilsēta ar skatu uz ezeru” ciemojās Polockā

Sirmo Ludzu un vecāko Baltkrievijas pilsētu Polocku vieno kopīgās vēstures lappuses un izsenās kultūras saiknes. Abu pilsētu ciešo sadraudzību ir veicinājis 2016. gadā Ludzas novada pašvaldība noslēgtais sadarbības līgumu ar Polockas rajona izpildkomiteju, kura ietvaros paredzēta sadarbība tūrisma, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas, pašvaldību darba, medicīnas, izglītības, kultūras, vides aizsardzības un uzņēmējdarbības un sporta jomās. Par īpaši auglīgu kultūras sakaru nostiprināšanā starp mūsu pilsētām ir kļuvis 2019. gads. Polockas jaunieši ņēma aktīvu līdzdalību Starptautiskajā bērnu un jauniešu muzikālajā festivālā “Saules lietus Latgalē – 2019”, kas norisinājās mūsu pilsētā šī gada 24. augustā. Savukārt ludzānieši tika silti uzņemti Polockas pilsētas svētkos no 2019. gada 30. augustam līdz 1. septembrim. Ludzas delegācijas sastāvā Polockā viesojās arī Ludzas Novadpētniecības muzeja darbinieki. Uz Polockas pilsētas svētkiem muzejnieki ieradās ne jau tukšām rokām. Svētku pasākumu laikā 31. augustā Polockas pašā sirdī Meistaru ielā tika eksponēta Ludzas Novadpētniecības muzeja darbinieku veidotā izstāde “Pilsēta ar skatu uz ezeru”.

 

(more…)

Notiks izstādes “Dembicas vēsture attēlos un vārdos” atklāšana


Ludzas Lielās sinagogas darba laiks svētku dienās

Atklāta G.Zālītes-Misānes darbu izstāde

Ludzas pilsētas svētku ietvaros 2019.gada 10.augustā tika atklāta notika G.Zālītes-Misānes gleznu personālizstāde “Radītprieks”. Ar siltu un sirsnīgu muzikālo priekšnesumu mākslinieci apsveica Tihovsku ģimene.

Lai gan Gunita  dzimusi Pļaviņās viņas tēva dzimtā vieta Ludzas novadā. Tāpēc mūsu pilsēta viņai ir ļoti tuva un mīļa.

(more…)

Ludzas Lielās sinagogas darba laiks svētku dienās

Darba laiks svētku dienās