Kultūras mantojuma dienu pasākumā – jauna muzejpedagoģiskā programma “Iespied savu vārdu ivritā”

Katru gadu Latvijā norisinās Eiropas kultūras mantojuma dienas, kuru laikā interesentiem ir iespēja iepazīt vēsturiski ievērojamo mantojumu. Šogad Eiropas kultūras mantojuma dienu pasākumi norisinājas no 12. līdz 15. septembrim. Eiropas kultūras mantojuma dienu mērķis ir tuvināt iedzīvotājus kultūras mantojumam, vairojot izpratni par pieminekļu aizsardzību. Šis pasākums tika aizsākts 1984.gadā Francijā kā atvērto durvju dienas vēstures pieminekļos. Savukārt, kopš 1999.gada pasākums kļuvis par kopīgu Eiropas Padomes un Eiropas Komisijas iniciatīvu, kurā piedalās 50 Eiropas Kultūras Konvencijas dalībvalstis.

            Šogad pasākumu organizatori izvēlējās ļoti nozīmīgu tēmu – “Restaurācija”, lai pievērstu lielāku uzmanību restaurācijas nozares un profesijas attīstībai, aicinātu uz dialogu ar plašu sabiedrību, veicinātu autentiskuma izpratni, oriģinālas, vēsturiskas nozīmes novērtēšanu un cienīšanu.

            Ludzai, pilsētai ar bagātu vēsturisko mantojumu, šī tēma nav sveša. 2016.gads iezīmējās ar unikālo Ludzas kultūrvēsturiskā centra objekta restaurāciju – tika atjaunota Ludzas Lielā sinagoga, vecākā sinagoga ne vien Latvijā, bet arī Baltijā, kas iekļauta vēstures pieminekļu sarakstā. Sinagogas ēka ir novērtēta Latvijas mērogā un konkursā “Latvijas Būvniecības Gada balva” 2016. gadā ir ieguvusi Latvijas labākās restaurētās ēkas balvu.

(more…)

Projekta ietvaros digitalizēti vairāk nekā 900 krājuma priekšmeti

5. un 6.septembrī Ludzas Novadpētniecības muzejā notika krājuma priekšmetu digitalizācija, kuru sadarbībā ar muzeja darbiniekiem veica uzņēmuma “Siracusa” speciālisti pēc Kultūras informācijas sistēmu centra pasūtījuma.
Muzeja krājumu digitalizācija tiek veikta ERAF projekta “Kultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta)” ietvaros. Projekta laikā plānots digitalizēt 68 000 priekšmetu, kas atrodas Latvijas akreditēto muzeju krājumā.
Ludzas Novadpētniecības muzejs ir viens no valsts akreditētajiem muzejiem, kas ir iesaistīts šajā projektā. No muzeja krājuma atlasīti vairāk nekā 900 priekšmeti.

(more…)

Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros varēs apmeklēt Ludzas Lielo sinagogu

Katru gadu Latvijā norisinās Eiropas kultūras mantojuma dienas, kuru laikā interesentiem ir iespēja iepazīt vēsturiski ievērojamo mantojumu. 2019.gadā Eiropas Kultūras mantojuma dienu tēma ir “Restaurācija”. Tā izvēlēta ar mērķi, lai pievērstu lielāku uzmanību restaurācijas nozares un profesijas attīstības nākotnes izaicinājumiem, stiprinātu profesionalitāti, aicinātu uz dialogu ar plašu sabiedrību, veicinātu autentiskuma izpratni, oriģinālas, vēsturiskas substances informatīvās un sajūtu radošās nozīmes novērtēšanu un cienīšanu. Mantojuma dienu pasākumi norisināsies 2019. gada 12.‑15. septembrī. Pasākumu programma ietvers aktivitātes visā Latvijā, atverot objektus un rīkojot izzinošus pasākumus dažādos kultūrvēsturiski nozīmīgos objektos. Ludzā Eiropas Kultūras mantojumu dienu laikā tiks piedāvāta iespēja bez maksas apmeklēt Ludzas Lielo sinagogu. Apmeklētāji varēs iepazīties ar foto izstādi ”Ludzas Lielā sinagoga pirms un pēc restaurācijas”, kā arī  piedalīties ekskursijās, veltītās sinagogas vēsturei un restaurācijai: Ludzas Lielā sinagoga ir vecākā sinagoga ne vien Latvijā, bet arī Baltijā un iekļauta valsts aizsargājamo kultūras  pieminekļu sarakstā. Sinagogas ēka ir novērtēta Latvijas mērogā un konkursā “Latvijas Būvniecības Gada balva” ir ieguvusi Latvijas labākās restaurētās ēkas 2016.gadā balvu.

Pasākuma ietvaros apmeklētāji varēs arī izmēģināt jauno  piedāvājumu – iespiest savu vārdu ivritā. Ludzas Lielo sinagogu bez maksas varēs apmeklēt 13. septembrī no plkst. 13.00 – 17.00, 14. septembrī no plkst. 10.00 – 17.00, 15. septembrī no plkst. 10.00 – 14.00.

Eksursijas tiek organizētas pēc iepriekšējā pieteikuma. Pieteikties pa tālruni 65723931.

Izstāde “Pilsēta ar skatu uz ezeru” ciemojās Polockā

Sirmo Ludzu un vecāko Baltkrievijas pilsētu Polocku vieno kopīgās vēstures lappuses un izsenās kultūras saiknes. Abu pilsētu ciešo sadraudzību ir veicinājis 2016. gadā Ludzas novada pašvaldība noslēgtais sadarbības līgumu ar Polockas rajona izpildkomiteju, kura ietvaros paredzēta sadarbība tūrisma, kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanas, pašvaldību darba, medicīnas, izglītības, kultūras, vides aizsardzības un uzņēmējdarbības un sporta jomās. Par īpaši auglīgu kultūras sakaru nostiprināšanā starp mūsu pilsētām ir kļuvis 2019. gads. Polockas jaunieši ņēma aktīvu līdzdalību Starptautiskajā bērnu un jauniešu muzikālajā festivālā “Saules lietus Latgalē – 2019”, kas norisinājās mūsu pilsētā šī gada 24. augustā. Savukārt ludzānieši tika silti uzņemti Polockas pilsētas svētkos no 2019. gada 30. augustam līdz 1. septembrim. Ludzas delegācijas sastāvā Polockā viesojās arī Ludzas Novadpētniecības muzeja darbinieki. Uz Polockas pilsētas svētkiem muzejnieki ieradās ne jau tukšām rokām. Svētku pasākumu laikā 31. augustā Polockas pašā sirdī Meistaru ielā tika eksponēta Ludzas Novadpētniecības muzeja darbinieku veidotā izstāde “Pilsēta ar skatu uz ezeru”.

 

(more…)

Notiks izstādes “Dembicas vēsture attēlos un vārdos” atklāšana

Ludzas Lielās sinagogas darba laiks svētku dienās