Notiks Georgija Tolordavas izstādes atklāšana

Svinīgā gaisotnē tika iesvētīti jauni jaunsargi

2018.gada 27.martā notika pasākums, kura laikā Ludzas Novadpētniecības muzejā tika iesvētīti jauni jaunsargi.

Kopš 2017.gada 1.septembra tika dibināta jaunsargu vienība Pildas pamatskolā. Vienībā tika uzņemti jaunsargu kandidāti, kuri pēc izturētā pārbaudes laika pulcējās muzejā, lai nodotu zvērestu un piebiedrotos Latvijas jaunsargu pulkam.

Svinīgā gaisotnē muzeja zālē tika ienests Latvijas valsts karogs. Pirms zvēresta nodošanas jaunsargu vienības instruktors V.Meškovskis svinīgā gaisotnē uzsvēra, ka jaunsardze skolēniem dod iespēju radoši un interesanti pavadīt savu brīvo laiku. Turklāt var droši apgalvot, ka jaunsargi kļūs par Latvijas valsts patriotiem, kuri mīlēs savu valsti un augs tās attīstībai. “Augsim Latvijai!” – tā skan jansargu devīze. Pēc zvēresta instruktors apsveica jauniesvētītos jaunsargus un izsniedza ilgi gaitītās apliecības.

(more…)


Atklāta izstāde veltīta I.Kozakevičai

2018.gada 11.aprīlī tika atklāta izstāde veltīta I.Kozakevičai.

Pasākumā pulcējās tie, kuriem šīs spilgtās politiķes vārds bija saistīts ar atmiņām par Latvijas Trešo Atmodu, jo valsts neatkarības atgūšana 20. gadsimta 80.- 90. gados nav iedomājama bez tādas personības kā Ita Kozakeviča. Viņas īsais, bet apbrīnojami piepildītais un jēgpilnais mūžs ir pierādījums īpašajam starojumam, kuru joprojām atceras Itas Kozakevičas domubiedri, draugi, cilvēki Latvijā un Polijā. Būdama poliete ar franču filologa izglītību, Ita Kozakeviča savā pārliecībā bija atvērta un patiesi demokrātiska.

(more…)

Muzeja darba laiks svētku dienās

Pasākumā “Satiec Putnu dienas Ludzā” skolēni uzzināja daudz interesantu faktu par putniem

Ar aprīli pie mums iesoļo pavasaris un arvien biežāk mēs dzirdam ārā putnu balsis. Putnu dienas – īpašs brīdis, lai pievērstu sabiedrības uzmanību putnu aizsardzībai.

Latvijā ir sastopamas apmēram 365 putnu sugas. Noteikti ir arī tādas, kas līdz šim vēl nav sastaptas, jo gandrīz katru gadu tiek novērotas arvien jaunas putnu sugas. Kopš 2000. gada Latvijas putnu sarakstam ir piepulcējušās veselas 43 sugas.

2018.gada 6. aprīlī sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes speciālistiem Dabas aizsardzības pārvaldes vecākiem valsts vides inspektoriem Ivaru Leščinski un R.Indriķi tika rīkots pasākums “Satiec Putnu dienas Ludzā!”.

(more…)

Atklāta A.Soldāna darbu izstāde “Balāde par koku”

 

No 2018.gada 25.janvāra skatāma A.Soldāna darbu izstāde “Balāde par koku”.

Antons Soldāns (27.06.1940.) bērnību aizvadījis Jaunzeļču ciemā Zvirgzdenes pagastā.  Pirmās amata prasmes apguvis pie meistariem 12 – 13 gadu vecumā, uzmanīgi vērojis viņu darbu, piepalīdzējis un mācījies. Ludzas lauksaimniecības skolā ieguvis grāmatveža profesiju un uzsācis strādāt Ludzas izglītības nodaļā kā grāmatvedis. Pēc dažiem gadiem nācies pārcelties tuvāk tēva mājām, lai palīdzētu tuviniekiem. Tā Antons uzsācis darba gaitas Cirmas skolā, kur ilgus gadus nostrādājis par darbmācības skolotāju un mācību darbnīcas vadītāju.

(more…)