Putnu novērošana Rāznas nacionālajā parkā

2015.gada 18.aprīlī no rīta ekskursijas grupa, kur piedalījās LdNM darbinieki, Ludzas 2.vidusskolas, Ludzas pilsētas ģimnāzijas skolotāji un audzēkņi devās uz Kaunas pagastu. Kaunatas ezera krastā mūs sagaidīja putnu pazinējs Vitālijs Ignatjevs, Dabas izglītības centra „Rāzna” vadītāja R.Indriķe un speciālisti. (more…)

Atklāta izstāde “Nōslēpums 70…40…20”

2015.gada 11. aprīlī, Ludzas Novadpētniecības muzejā atklāja izstādi „Noslēpums 70…40…20”. Tajā savu pasaules izjūtu gleznās atklāj Inese Kaziniece, keramikā – Aleksandrs Zobens, fotogrāfijā – Kristiāns Kazinieks. (more…)


Izveidota filma “Ludza caur V.Franka objektīvu”

No 2015.gada 10.marta līdz 12.martam projekta „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija un ebreju garīgā mantojuma atdzimšana” ietvaros Ludzas novadpētniecības muzeja, Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas, Ludzas Tūrisma informācijas centra darbinieki piedalījās radošajā darbnīcā „Multumediālās ekspozīcijas izveidošana”. (more…)

Atklāta izstāde “ Ziedi mākslā, mūzikā, dzejā”

2015. gada 6. martā akordeonu un vijoļu melodisko skaņu pavadījumā un liriskā noskaņā, ko radīja Zilupes skolas muzikantu, dziedātāju un deklamētāju priekšnesumi, notika mūsu iepazīšanās ar jauno mākslinieku darbiem. (more…)

Atklāta Riho Tomra darbu izstāde “No diega līdz mākslai”

2015.gada 11.februārī tika atklāta igauņa Riho Tomra adīto mežģīņu izstāde «No diega līdz mākslai». (more…)

Atklāta I.Pliča jubilejas fotoizstāde

2015.gada 16.janvārī tika atklāta I.Pliča jubilejas fotoizstāde.

Igors Pličs dzimis 1954.gada 8.novembrī Rīgā. Mācījies Vectilžas skolā, vēlāk turpinājis studijas  Maskavas padomes vārdā nosauktā politehnikuma foto tehnoloģijas nodaļā un Foto meistarības fakultātē VEF kultūras un tehnikas pilī (more…)