Zinātniskā konference Ludzas novadpētniecības muzejā

Daudzus gadus ludzāniešus interesē jautājums- kādi bija Ludzas pirmsākumi… atbildes tiek meklētas joprojām un precīzas atbildes mēs iegūsim nākotnē. Taču 2 pēdējo gadu laikā bija iespēja  Ludzas pilsētas iedzīvotājiem un viesiem klūt par  lieciniekiem daudzveidīgiem izpētes darbiem Ludzas pilskalnā, Ludzas Baznīckalnā un apkārtnē. Šī lielā darba rezultāti, tai skaitā arī pašvaldības projekta ietvaros paveiktais, tika prezentēts zinātniskajā konferencē, kura notikusi 2014.gada 31.oktobrī. (more…)

O.Zvejsalnieka jubilejai veltīta gleznu izstāde „Terra Vitae”

Piektdien, 3.oktobrī Ludzas Novadpētniecības muzejā tika atklāta O.Zvejsalnieka jubilejai veltīta gleznu izstāde „Terra vitae”. (more…)


Miķeļdiena Ludzas muzejā

29. septembrī Ludzas Novadpētniecības muzejā Ludzas J. Soikana mākslas skolas audzēkņi ar jautrām izdarībām svinēja rudens saulgriežu svētkus – Miķeļdienu. Caur neparastiem uzdevumiem un rotaļām tika iepazītas rudens skaņas un rudens raksti, katrs varēja izrādīt savu veiklību un mieloties ar uz ugunskura vārītu gaiļa zupu. (more…)

Ludza – Dembica: sadarbība turpinās

2014.gada augustā Ludzas novada pašvaldības priekšsēdētāja A. Gendele un Dembicas pašvaldības vadītājs P. Volickis parakstīja sadarbības līgumu, kas iezīmē jaunu posmu Ludzas un Dembicas savstarpējās attiecībās. (more…)

Nāc, nākdama, Lielā diena

2013.gada 23.martā Ludzas Novadpētniecības muzejā notika Ģimenes diena „Nāc, nākdama, Lielā diena”. Uz pasākumu tika uzaicināta Euharistiskās Jēzus māsu kongregācijas māsa Brigita. Saturīga un emocionāla klostermāsas Brigitas  uzstāšanās izraisīja lielu interesi gan bērnos, gan pieaugušajos. Sarunas laikā viņa vēlreiz atgādināja, kas ir Gavēnis, Lielā Piektdiena un kāpēc mēs svinam  Lieldienas. (more…)

Aicinām piedalīties fotokonkursā „Putni un mēs”

      Ludzas Bērnu un jauniešu centrs un Ludzas Novadpētniecības muzejs aicina ikvienu interesentu piedalīties fotokonkursā „Putni un mēs”. Foto konkursa mērķis ir vērot un iemūžināt putnus fotogrāfijās, kuras vēlāk varēs aplūkot izstādē Ludzas Novadpētniecības muzejā visi apmeklētāji. (more…)