Sveicam visus svētkos!

Atklāta I.Kraģa darbu izstāde

2019.gada 13.decembrī tika atklāta I.Kraģa darbui izstāde “Koka burvība”.

Pats autors bija īpaši pacilātā garastāvoklī, jo tas viņam bija īpašs pasākums – pirmā izstādes atklāšana.

“Vēlme pagata­vot ar paša rokām ko oriģinālu, atšķirīgu, ir urdījusi visu lai­ku. Kādu laiciņu esmu aizrāvies ar metālu, taču koks man tomēr ir mī­ļāks. Pārsvarā sa­viem darbiem iz­mantoju egli un priedi. Man ļoti patīk koka smarža, es allaž strādāju ar prieku. Materiālus savam darbam pārsvarā pērku, kaut arī tas nemaz nav tik viegli izdarāms. Taču, staigājot pa mežu, turu acis vaļā. Ja izdodas atrast kādu interesantas formas sakni, zaru vai koka izaugumu, noteikti arī tos izmantoju darbā. Reizēm interesantus un darbam noderīgus kokus izskalo upe”, – uzsver I.Kraģis.

(more…)

Darba laiks svētku dienās

Darba laiks svētku dienās

Notiks I.Kraģa darbu izstādes atklāšana

Iegūti jauni materiāli par F.Brici

Vācot, saglabājot  un popularizējot materiālās un nemateriālās kultūrvēsturiskās liecības par savu novadu, muzejs spēj sekmēt izpratni par identitāti, piederību konkrētai dzīves vietai vai kopienai. Mūsdienās globālo pārmaiņu laikā muzeji nodrošina tik nozīmīgo saikni starp pagātni un tagadni,  ir  atspēriena  punkts  nākotnes  veidošanai. Ludzas Novadpēniecības muzejā pastāvīgi tiek pētīta, apkopota informācija  par  notikumiem,  personībām un vēsturiskiem procesiem Ludzas novadā.

Mūsu novadā ir dzīvojušas un strādājušas daudzas spilgtas un ievērojamas personības. Šī gada rudenī Ludzas Novadpētniecības muzejs no Felicijas Brices radinieces Veronikas Adamovičas saņēma dāvinājumu un papildināja muzeja krājumu ar Felicijas Brices dokumentiem, viņas pašrocīgi rakstītu dzīves aprakstu, fotogrāfijām un personīgajām mantām.

(more…)