Muzeju nakts 2019

Atklāta izstāde “J.Soikāna Ludzas mākslas skolas SEJAS grāmata”


Spārnotākais pasākums “Putnu dienas”

2019.gada 5.aprīlī sadarbībā ar Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas izglītības centra vadītāju Reģīnu Indriķi tika rīkots spārnotākais pasākums “Putnu dienas 2019”. Pasākuma ietvaros tika atklāta mākslinieces un Dabas aizsardzības pārvaldes dizaineres Daigas Segliņas oriģinālzīmējumu izstāde “Daba spēlēs un zīmējumos”.

(more…)

O.Zvejsalnieka jubilejas gleznu izstādes atklāšana

2019.gada 29.martā tika atklāta O.Zvejsalnieka gleznu jubilejas izstāde “Mirkļa pieskāriens”. Pasākuma laikā O.Zvejsalnieks atzina, ka pats ar lielu interesi aplūkoja muzejā skatāmos darbus, jo laika gaitā daudz kas ir piemirsies. Uz Ludzu mākslinieks dodas ar lielāko prieku, te ir patīkami gleznot, kā arī izveidojusies laba un sena draudzība ar muzeja kolektīvu. Mākslinieks stāsta, ka, radot gleznas, nekad negaida apskaidrību, vai iekšējo sajūtu. Viņš uzskata, ka vajag vienkārši strādāt, proti, ja kaut ko pamani, vienkārši apstājies un krāso.

(more…)

Atklāta izstāde “1949.gada 25.martu pieminot…”

Pagātne var kļūt ne vien par smagu rungu, ar kuru dzīt zemē tautas pašapziņu, vairojot upura tēlu, bet rūgta pieredze, kas nododama nākamajām paaudzēm, lai tās nezaudētu modrību, aizstāvot vērtības, ko kādreiz sveša vara centās iznīcināt. 1949.gada 25.marts ir Latvijas vēstures tumšākā lappuse, kuras skaudro vēstījumu, lai kā to arī gribētos, aizmirst nevaram atļauties.

(more…)

Atklāta izstāde “100 mirkļi Latvijas veselībā”

Izstāde sniedz ieskatu Latvijas medicīnas aprūpē laika posmā no valsts dibināšanas līdz mūsdienām. Paula Stradiņa medicīnas vēstures muzeja krājuma materiālus 100 fotogrāfijās ir vizualizēta Latvijas medicīna dažādos laika periodos, izceļot katra vēstures posma īpatnības. Izstādes galvenais uzdevums ir sniegt skatītājam iespēju sajust medicīnas darbinieka un pacienta attiecību patieso būtību: tiesības saņemt un pienākums sniegt palīdzību, neatkarīgi no apstākļiem, karā vai mierā, nabadzībā vai bagātībā, neatkarīgi no pārliecības, vecuma, rases, nacionalitātes vai politiskās pārliecības. Lai uzsvērtu šo misiju, par centrālo caurviju tēlu visiem vēsturiskajiem periodiem ir kļuvusi medicīnas māsa, kuras sākotnējais nosaukums ir bijis žēlsirdīgā māsa.