Aicinām piedalīties fotokonkursā „Putni un mēs”


      Ludzas Bērnu un jauniešu centrs un Ludzas Novadpētniecības muzejs aicina ikvienu interesentu piedalīties fotokonkursā „Putni un mēs”. Foto konkursa mērķis ir vērot un iemūžināt putnus fotogrāfijās, kuras vēlāk varēs aplūkot izstādē Ludzas Novadpētniecības muzejā visi apmeklētāji.

Aicinām piedalīties fotokonkursā „Putni un mēs”

                 Ludzas Bērnu un jauniešu centrs un Ludzas Novadpētniecības muzejs aicina ikvienu interesentu piedalīties fotokonkursā „Putni un mēs”. Foto konkursa mērķis ir vērot un iemūžināt putnus fotogrāfijās, kuras vēlāk varēs aplūkot izstādē Ludzas Novadpētniecības muzejā visi apmeklētāji. Iesūtītie darbi tiks vērtēti divās vecuma grupās: pirmā vecuma grupa – bērni un jaunieši (līdz 25 gadiem), otrā vecuma grupa – pieaugušie. Fotokonkursa rezultātu paziņošana, uzvarētāju apbalvošana un izstādes atklāšana notiks 2013.gada 11.aprīlī plkst. 13.00 Ludzas Novadpētniecības muzejā „Putnu dienas” pasākuma ietvaros. Izstāde būs skatāma līdz šī gada 31.maijam. Konkursa pirmo vietu ieguvēji saņems dāvanu kartes 20.00 Ls vērtībā no SIA „Sākums A”, būs arī veicināšanas balvas.

Fotokonkursa „Putni un mēs” nolikums

Konkursa rīkotāji: Ludzas Bērnu un jauniešu centrs un Ludzas Novadpētniecības muzejs.

Konkursa mērķauditorija: fotogrāfi – amatieri.

Konkursa mērķis: vērot un iemūžināt putnus fotogrāfijās, popularizējot sabiedrībā izpratni par putnu sugu daudzveidību un unikalitāti.

Konkursam iesniedzamā darba forma: fotogrāfijas – formāts ne mazāks kā 15×20 cm (katrs konkursa dalībnieks konkursam var iesniegt ne vairāk kā 3 fotogrāfijas. Fotogrāfijām jābūt parakstītām, norādot autora vārdu, uzvārdu, vecumu, fotogrāfijas nosaukumu, telefona numuru vai e-pasta adresi).

Konkursa vērtēšanas kritēriji:

iemūžinātā brīža vienreizīgums;

fotografētā objekta unikalitāte;

fotogrāfijas nosaukuma oriģinalitāte.

Dalībnieku vērtēšana: darbi tiks vērtēti divās vecuma grupās: pirmā vecuma grupa – bērni un jaunieši (līdz 25 gadi), otrā vecuma grupa – pieaugušie.

Darbu iesniegšana: darbi jāiesniedz līdz 2013.gada 5.aprīlim Ludzas Novadpētniecības muzejā, Kuļņeva ielā 2, Ludzā, LV-5701 ar norādi fotokonkursam „Putni un mēs”. Darbus var sūtīt pa pastu vai arī personīgi nogādāt Ludzas Novadpētniecības muzejā.

Par fotokonkursam iesniegto darbu autortiesību izpildi atbild konkursa dalībnieks.

Konkursa vērtēšanas komisija: konkursa vērtēšanai tiks izveidota komisija 5 cilvēku sastāvā: Ludzas novada pašvaldības pārstāvis, Ludzas Bērnu un jauniešu centra un Ludzas Novadpētniecības muzeja pārstāvji.

Konkursa darbu izstādīšana: fotokonkursa rezultātu paziņošana, uzvarētāju apbalvošana un izstādes atklāšana notiks 2013.gada 11.aprīlī plkst. 13.00Ludzas Novadpētniecības muzejā „Putnu dienas” pasākuma ietvaros. Ludzas Novadpētniecības muzejā izstāde būs skatāma līdz šī gada 31.maijam. Visas iesniegtas fotogrāfijas paliks Ludzas Novadpētniecības muzeja īpašumā, darbi netiks atgriezti īpašniekiem.

 

Informācija par konkursu:

Ludzas Bērnu un jauniešu centrs, tel. 65722190.

Ludzas Novadpētniecības muzejs, tel. 65723931.

www.ludza.lvwww.ludzasmuzejs.lv