Aicinām uz semināru


16. jūnijā, plk 14-17, Ludzas Novadpētniecības muzejā tiks rīkots jau trešais Ludzas igauņu studiju seminārs – “Ludzas igauņi un Baltijas jūras somu mantojums Latgalē”. Semināra laikā Helsinku Universitātes profesors Riho Grintāls (Riho Grünthal), Tartu Universitātes profesors Karls Pajusalu (Karl Pajusalu) un Latvijas Universitātes Lībiešu institūta pētnieks Dr. Uldis Balodis stāstīs klausītājiem par Baltijas jūras somu valodām – to starpā Ludzas igauņu valodu – un to izcelsmi,

Ludzas igauņu valodas senajām saknēm un Ludzas igauņu kopienas vēsturi. Seminārā arī tiks atklāta jaunā Ludzas Novadpētniecības muzeja Ludzas igauņu ekspozīcija kā arī atvērts Tartu Universitātē pērn izdotais rakstu krājums par Ludzas igauņiem un to tuvajām radu tautām leiviem un Krasnogorodskas igauņiem. Semināru atklās goda viesis Igaunijas Republikas vēstnieks Latvijas Republikā Arti Hilpuss (Arti Hilpus), Ludzas novada pašvaldības priekšsēdētājs Edgars Mekšs, Latvijas Republikas Kultūras ministrijas padomnieks kultūrpolitikas ieviešanas jautājumos un Latvijas Universitātes Lībiešu institūta direktors Valts Ernštreits un Igaunijas Mātes valodas biedrības priekšsēdētaja Helle Metslanga (Helle Metslang). Ludzas igauņu pēcteči un interesenti laipni aicināti nākt uz semināru!