Aicinām veidot poļu dzimtas atmiņu nostāstu izstādi


2023. gadā Ludzas Novadpētniecības muzejs sadarbībā ar Latvijas Poļu savienības Ludzas nodaļu turpina veidot izstādi “Manas dzimtas atmiņu stāsti”. Ludzas novada iedzīvotāji, kuriem dzimtas kokā ierakstīts kāds poļu sencis, aicināti dalīties atmiņās vai ģimenes nostāstos, atnesot materiālus uz Ludzas Novadpētniecības muzeju (Ludzā, Kuļņeva ielā 2) vai iesūtot materiālus uz e-pastu: muzejs@ludzasnovads.lv.

Pasākuma NOLIKUMS

Pasākuma mērķis: veicināt Latvijā dzīvojošo mazākumtautību integrāciju Latvijas sabiedrībā, nezaudējot savas kultūras saknes un etnisko identitāti.

Uzdevumi:

  1. aktivizēt poļu kultūras, valodas un tradīciju saglabāšanu un izkopšanu Ludzas novadā;
  2. savākt un apkopot pēc iespējas vairāk informācijas un materiālu par poļu ģimeņu tradīcijām ,
  3. turpināt izstādes “Manas dzimtas atmiņu stāsti” veidošanu;
  4. veicināt kultūras vērtību un tradīciju izplatīšanu, nodrošināt to pieejamību plašai sabiedrībai;
  5. veicināt sadarbību starp Ludzas Novadpētniecības muzeju un Latvijas Poļu savienību, organizējot kopīgus pasākumus.

Norises  laiks un vieta:   2023. gada marts – 2023. gada decembris.

Materiālu iesūtīšanas laiks: no 1.03.2023. līdz 1.06.2023.

Izstāde Ludzas Novadpētniecības muzejā :14.09.2023.-12.10.2023.

Izstādes rīkotāji:  Ludzas Novadpētniecības muzejs, Latvijas Poļu savienības Ludzas nodaļa.

Izstādes  dalībnieki: Aicinām piedalīties visus interesentus, kam dzīslās rit kaut pilīte poļu asiņu. Sevišķi aicinām atsaukties esošos un bijušos  Ludzas novada iedzīvotājus, kam radu rakstos ir bijuši vai ir poļi. Aicinām dalīties savās atmiņās par tiem cilvēkiem, kas kaut kādā veidā ir saglabājuši un nodevuši nākamajām paaudzēm poļu valodu  un  poļu tautas tradīcijas.

Iesūtāmo materiālu saturs un forma:

  1. Ieteikumi atmiņu stāsta noformējumam.

Atmiņu stāstījumā par konkrētu cilvēku būtu jāietver šāda informācija:

-cilvēka vārds, uzvārds, dzimšanas gads un vieta,

-kur strādājis, kādus darba pienākumus veicis,

-kur ieguvis izglītību (ja mācījies poļu skolā, tad kādā un kurā tieši laikā),

-kādas tradīcijas bija šajā izglītības iestādē, kādi mācību priekšmeti un pasākumi,

-kādas tradīcijas un svētkus svinēja ģimenē,

-kāpēc poļu tradīciju un valodas saglabāšanu ģimenē uzskatīja par svarīgu lietu,

-varbūt uzturēja kādas saites ar Poliju (ir kādas atklātnes vai grāmatas poļu valodā),

-kādus poļu nacionālos ēdienus gatavoja (uzrakstīt arī šī ēdiena recepti).

(Atmiņu stāstījumā nav obligāti jāietver visi nosauktie plāna punkti, tas var būt arī kāda viena interesanta pasākuma apraksts.)

2. Būtu ļoti vēlams materiālam pievienot fotogrāfijas, dokumentus (oriģinālus vai kopijas). Ludzas Novadpētniecības muzejs labprāt krājuma papildināšanai iegādātos vēsturiskus priekšmetus, kurus lietoja poļu ģimenēs.

Darbu iesūtīšana

Darbus izstādei jāiesūta vai jāatnes līdz 2023.gada 1. jūnijam.

 

Ludzas Novadpētniecības muzeja direktore Milāna Bule

Latvijas Poļu savienības Ludzas nodaļas priekšsēdētāja Jolanta Strogonova