“Putnu dienas” ir klāt !


2023.gada 31.martā”Putnu dienās” Ludzas muzejā pulcējās daudzi  topošie dabas pētnieki. Aizraujošajā pasākumā, kuru vadīja Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centra “Rāzna” vadītāja Regīna Indriķe, piedalījās Ludzas pilsētas vidusskolas, Ludzas 2. vidusskolas, Ciblas vidusskolas un J.Soikāna Ludzas mākslas skolas audzēkņi. Pasākuma laikā dalībnieki iepazinās ar Latvijas putnu sugu daudzveidību, ar putnu dzīvesveidu, varēja aplūkot un pat aptaustīt dažādas putnu ligzdas un noklausīties putnu balsis.

Dabas aizsardzības pārvaldes dabas izglītības centra “Rāzna” vadītāja Regīna Indriķe demonstrē putnu ligzdas.

Skolēni ar lielu interesi iesaistījās izzinošā spēlē “Putnu ligzdošana”. Pasākuma praktiskās nodarbības laikā dalībnieki aktīvi darbojās putnu būrīšu izgatavošanas darbnīcā, kurai materiālus sagādāja R. Indriķe. Neskatoties uz lietaino un vēso laiku, skolēni ar binokļu palīdzību ar interesi vēroja putnus Lielajā Ludzas ezerā. Putnu vērotājiem šoreiz uzsmaidīja veiksme, jo tieši šajā dienā Ludzas Lielajā ezerā varēja redzēt lielu pīļu baru. Mēs saskaitījām vairāk nekā 200 lauču un 48 gaigalas. Tik liels putnu skaits mūsu ezerā pavasarī novērojams tikai dažu dienu garumā. Pēc tam putni aizlido uz ligzdošanas vietām.