“Arheoloģijas dienas”


Ludzas Novadpētniecības muzejs starptautiskā projekta ietvaros organizēja „Arheoloģijas dienu” pasākumi.Viens no galvenajiem „Arheoloģijas dienu” uzdevumiem – iepazīstināt pasākuma dalībniekus ar Ludzas novada arheoloģiskajiem pieminekļiem un izrakumu laikā tajos atrastām senlietām.

2013.gada oktobrī  Ludzas 2.vidusskolas pedagogi pasākuma “Arheoloģijas diena” laikā

Mūsdienu cilvēki, kurus šķir sociāla, ekonomiska un politiska rakstura faktori, kas piemīt mūsu sabiedrībai, cenšas atrast iespēju apvienoties.

Igaunijas-Latvijas-Krievijas starptautiska pārrobežu sadarbības programmas projekts Nr.ELRI – 191  „ARHEOLOĢIJA, VARA, SABIEDRĪBA: sadarbība arheoloģiskā mantojuma aizsardzībai” sniedz lieliskas iespējas nodibināt partnerattiecības kultūras jomā.

Projekta realizācija ilgst 32 mēnešus, tā realizācija uzsākta 2012.gadā. Ikviens no 9 projekta dalībniekiem projekta ietvaros sasniegs noteiktus mērķus. Latviju projektā pārstāv Latvijas Vēstures institūts, Alūksnes muzejs un Ludzas novada pašvaldība, kuru pārstāv Ludzas Novadpētniecības muzejs.

Projekta programma dod jaunu impulsu pētīt un popularizēt arheoloģiskos pieminekļus.

Latgales zeme saglabājusi vairākas senvēstures liecības. Latgaļu arheoloģiskie pieminekļi – senkapi un pilskalni, – kurus savulaik pētīja arheologi, diemžēl, nepazīst plašākā sabiedrība. Visbiežāk cilvēki, kas atpūšas Cirmas ezera pludmalē Ludzas novadā, pat neiedomājas, ka dažu metru attālumā atrodas latgaļu senais kapulauks – Kivti.  Ludzas Novadpētniecības muzejs starptautiskā projekta ietvaros organizēja „arheoloģijas dienu” pasākumus.

Viens no galvenajiem „Arheoloģijas dienu” uzdevumiem – iepazīstināt pasākuma dalībniekus ar Ludzas novada arheoloģiskajiem pieminekļiem un izrakumu laikā tajos atrastām senlietām.  Pirmie „Arheoloģijas dienu” pasākumi tika organizēti 2013.gada oktobrī Ludzas 2.vidusskolā. Tajos piedalījās 9-11 klašu skolēni un skolas pedagogi. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja ne tikai apskatīt senās rotaslietas un sadzīves priekšmetus, bet arī paturēt tās rokās, tādējādi izjūtot saikni ar senču mantojumu.

„Arheoloģijas dienu” pasākumu organizācijas jautājumos Lūdzam griezties Ludzas Novadpētniecības muzejā pa tālruni 65723931. Pasākumu skaits starptautiskā projekta ietvaros ierobežots.