Atbildīgais par datu aizsardzību


Sniedze Irbe
Ludzas novada pašvaldības datu aizsardzības speciāliste
Tel: 22331383
E-pasts: datuaizsardziba@ludza.lv