Atklāta izstāde „Latvijas Sarkanais Krusts (1918-2015)”


2015.gada 15.maijā tika atklāta Latvijas Sarkanā Krusta un P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja darbinieku veidotā  ceļojošā izstāde „Latvijas Sarkanais Krusts (1918-2015)”. Izstāde iepazīstina skatītājus ar Latvijas Sarkanā Krusta plašo darbību Latvijā no 1918.gada līdz mūsdienām.

Ludzas Novadpētniecības muzeja direktore M.Bule kopā ar izstādes veidotājiem (no labās) Latvijas Sarkanā Krusta ģenerāldirektors Uldi Līkupu, P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja speciālistu M.Vesperi

 

2015.gada 15.maijā tika atklāta Latvijas Sarkanā Krusta un P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja veidotā  ceļojošā izstāde „Latvijas Sarkanais Krusts (1918-2015)”. Izstāde iepazīstina skatītājus ar Latvijas Sarkanā Krusta plašo darbību Latvijā no 1918.gada līdz mūsdienām.

Blakus informatīvajiem stendiem izstādē ir  apskatāmi Latvijas Sarkanā Krusta (1918.–1940.), Latvijas PSR Sarkanā Krusta biedrības (1940., 1944.–1991.) un Latvijas Sarkanā Krusta biedrības (kopš 1991.gada) medicīniskie instrumenti, žēlsirdīgo māsu piederumi, dažādi galda piederumi, aptiekas trauki, slimnieku roku darbi, nozīmes, suvenīri un citi interesanti materiāli.

Izstāde izveidota sadarbībā ar Paula Stradiņa Medicīnas vēstures muzeju. Līdz šim ceļojošā izstāde priecējusi Rīgas, Alūksnes, Madonas, Olaines, Krimuldas, Gulbenes, Liepājas un Jēkabpils iedzīvotājus un viesus, un tā tiks eksponēta visā Latvijas teritorijā līdz pat Latvijas Sarkanā Krusta simtgadei 2018. gadā.

Izstādes atklāšanā Latvijas Sarkanā Krusta ģenerālsekretārs Uldis Līkups pastāstīja par organizācijas darbību Latvijā, īpašu uzmanību veltot vietējās Latvijas Sarkanā Krusta organizācijas darbībai.

Ar izstādes materiāliem iepazīstināja kurators P.Stradiņa Medicīnas vēstures muzeja medicīnas vēstures ekspozīcijas darba nodaļas galvenais speciālists M.Vesperis.

Savās atmiņās un pārdomās par paveikto un darāmo dalījās ilggadējā Latvijas Sarkanā Krusta Ludzas nodaļas priekšsēdētāja Sholastika Maksimenkova, kura vairāk kā četrdesmit gadus darbojas šajā organizācijā.

Ludzas Novadpētniecības muzeja darbinieki izstādi papildināja ar krājuma materiāliem par Latvijas Sarkanā Krusta Ludzas nodaļas organizāciju.