Atklāta izstāde “Mēs”


2023.gada 21.aprīlī Ludzas Novadpētniecības muzejā tika atklāta Ludzas novada profesionālās ievirzes mākslā pedagogu darbu kopizstāde “Mēs”. Izstādē sdkatāmi J.Soikāna Ludzas mākslas skolas, Zilupes mūzikas un mākslas skolas un Kārsavas mākslas skolas pedagogu darbi.

Izstādi atklāja J.Soikāna Ludzas mākslas skolas direktore S.Vorkale, kura uzsvēra, ka likumsakarīga ir šīs izstādes nosaukuma “Mēs” izvēle. Māksla vieno cilvēkus. Māksla ir iemesls, lai rastos “Mēs” paaudze, kur katrs cilvēks ir mākslinieks, kurš glezno savu stāstu uz dzīves audekla.
Kopumā skatāmas 19 gleznas, 19 fotogrāfijas, datorgrafikas darbi, kā arī ir lietišķās mākslas darbi.

J.Soikāna Ludzas mākslas skolas direktori S.Vorkali (pirmā no labās) ar izstādes atklāšanu apsveic Ludzas novada pašvaldības priekšsēdētājs E.Mekšs, Ludzas pilsētas bibliotēkas direktore E.Zirne un bibliotekāre N.Rimša

Izstādē savus darbus prezentēja Ināra  Mikažāne, Sandra Vorkale, Iveta Ladusāne, Inta Strode, Agnese Skabe, Bitty Fomins, Marija Sidorina, Aļona Mičenko, Anita Lukača, Dainis Poikāns, Gunta Nagle- Kaņepe, Inta Terentjeva, Inese Kaziniece, Sabīne Sedlerova, Marika Čerņavska, D.I.Z., Ēriks Kudlis un Maija Gailuma.

Ar muzikālu priekšnesumu uzstājās Zilupes mūzikas un mākslas skolas pedagogi:  J.Matjušenoka, L.Girsa, T.Fenčenko, N. Šalajeva un skolas direktore V.Doreiko-Sinkeviča. Pateicoties emocionālajiem muzikālajiem priekšnesumiem izstāžu zālē valdīja īpaša gaisotne, kas saviļņoja skatītājus un ieveda neparastajā mākslas pasaulē.

Uzstājas Zilupes mūzikas un mākslas skolas direktore V.Doreiko-Sinkeviča

Autorus ar kopizstādes atklāšanu sveica Ludzas novada pašvaldības priekšsēdētājs E.Mekšs, Ludzas novada pašvaldības pirmsskolas izglītības metodiķe G.Stolere, Ludzas pilsētas bibliotēkas direktore E. Zirne un Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra pedagoģe N.Losāne.
Aicinām apmeklēt izstādi “Mēs”, kura būs skatāma muzeja izstāžu līdz 2023. gada 11.maijam.