Atklāta izstāde “Nōslēpums 70…40…20”


2015.gada 11. aprīlī, Ludzas Novadpētniecības muzejā atklāja izstādi „Noslēpums 70…40…20”. Tajā savu pasaules izjūtu gleznās atklāj Inese Kaziniece, keramikā – Aleksandrs Zobens, fotogrāfijā – Kristiāns Kazinieks.

Keramiķis A.Zobens un māksliniece I.Kaziniece

2015.gada 11. aprīlī, Ludzas Novadpētniecības muzejā atklāja izstādi „Noslēpums 70…40…20”. Tajā savu pasaules izjūtu gleznās atklāj Inese Kaziniece, keramikā – Aleksandrs Zobens, fotogrāfijā – Kristiāns Kazinieks. Inese Kaziniece ir J. Soikāna mākslas skolas un Vakara vidusskolas skolotāja. Viņas gleznās dominē spilgtas krāsas. Turklāt jāuzsver, ka Inese ir arī šīs izstādes iniciatore. Kristiāns pašlaik studē RTU Būvniecības fakultātē, nopietni aizraujas ar hokeju. Viņa hobijs jau sešus gadus – fotografēšana.

Fotogrāfijas lieliski papildina keramikas un glezniecības pasauli.
Aleksandrs Zobens ir Ineses studiju kolēģis. Aleksandrs ir pedagogs Ikšķiles un Ogres Mākslas skolās, kur pasniedz keramiku un veidošanu, bet agrāk ir mācījis fotografēšanu Mākslas akadēmijā.
Vairākos no tiem skatāmi putnu motīvi, bet tā ir tikai neliela daļa no mākslinieka fantāzijas lidojuma. Kā mākslinieks pastāstīja, darbu tapšanā tehniski sarežģītākais ir tieši apdedzināšanas process ļoti augstā temperatūrā.  Aleksandrs regulāri piedalās starptautiskās izstādēs. Keramiķis  šo izstādi velta savai mūžībā aizgājušajai dzīvesbiedrei, arī māksliniecei.

Izstādes atklāšana notika sirsnīgā gaisotnē. Māksliniekus sveica kolēģi, Ludzas Novadpētniecības muzeja darbinieki, tuvinieki, Ludzas novada pašvaldības vārdā – izpilddirektors Sergejs Jakovļevs. Paulas Baranova iepriecināja klātesošos ar skaistiem mūzikas  priekšnesumiem.