Atklāta izstāde “ Ziedi mākslā, mūzikā, dzejā”


2015. gada 6. martā akordeonu un vijoļu melodisko skaņu pavadījumā un liriskā noskaņā, ko radīja Zilupes skolas muzikantu, dziedātāju un deklamētāju priekšnesumi, notika mūsu iepazīšanās ar jauno mākslinieku darbiem.

Izstādi atklāja ekspozīciju un izstāžu kurators V.Dzevaltovskis

Atklāta izstāde “ Ziedi mākslā, mūzikā, dzejā”

                

Ludzas Novadpētniecības muzejā skatāmi Zilupes mūzikas un mākslas skolas audzēkņu radošie darbi. Mūsu novada iedzīvotāju ievērībai zilupieši ir sagatavojuši izstādi ar poētisku nosaukumu ”Ziedi mākslā, mūzikā, dzejā”.

2014. gada 6. martā akordeonu un vijoļu melodisko skaņu pavadījumā un liriskā noskaņā, ko radīja Zilupes skolas muzikantu, dziedātāju un deklamētāju priekšnesumi, notika mūsu iepazīšanās ar jauno mākslinieku darbiem.

Pasākuma vadmotīvs – ziedi, tiem veltītas poētiskas rindas, par tiem radītas neskaitāmas leģendas. Ziedi – galvenie izstādē aplūkojamo gleznu varoņi.

Izstādes izveides ideja pieder Zilupes mūzikas un mākslas skolas pedagoģei Ludmilai Luckānei,  vizuāli plastiskās mākslas pasniedzējai. Ludzas Novadpētniecības muzejā izstāde būs skatāma līdz 2014. gada 8. aprīlim.