Atklāta J.Soikāna grafikas izstāde


Ikviena pilsēta, novads vai ciems lepojas ar savu vēsturi, kultūru, tradīcijām un sasniegumiem. Bet jebkuras pilsētas, novada vai ciema vēsturi veido cilvēki. Ludza var lepoties, ka mūsu novadā ir dzimis gleznotājs, grafiķis, grāmatu mākslinieks, mākslas kritiķis, teorētiķis un pasniedzējs Juris Soikāns (1920 – 1995).

Juris Soikāns dzimis 1920.gada 12.aprīlī Ludzā pazīstamā Latgales sabiedriskā un kultūras darbinieka Jezupa Soikāna ģimenē. Mīlestība uz visu skaisto zēnam ielikta, var teikt, jau šūpulī, ka teica pats mākslinieks: „Ludzā mana augšana un personības veidošanās noritēja mākslas gaisotnes piesātinātā vidē”. Viņa vecmāmiņa Anna Tabuleviča savā laikā studējusi Pēterburgas Mākslas akadēmijā, bija lieliska zīmētāja un akvareliste. Jura tēvs, lai gan bija pabeidzis Viļņas kara skolu, bija kaislīgs arheologs, sarakstīja divas grāmatiņas par arheoloģiju. Jura māte bija izglītojusies Pēterpils Sv.Katrīnas institūtā, kur sevišķu vērību pievērsa estētiskās izpratnes audzināšanā. Tēva māsu Emīliju bija apprecējis pazīstamais Latgales poļu izcelsmes mākslinieks Aleksejs Gudelis-Gudļevskis. 1940.gadā Juris iestājās Latvijas Mākslas akadēmijā.

            Studijas labi padevās un jau pat no 1940.gada Juris sāka piedalīties mākslas izstādēs. Diemžēl studijas pabeigt neizdevās…1944.gadā viņu iesauca leģionā. Palika Vācijā.

            1951.gadā J.Soikāns ir bijis audiencē pie pāvesta Pija XII, kurš piešķīra māksliniekam stipendiju mākslas studijām Romā, lai tuvāk un dziļāk iepazītos ar sakrālo mākslu.

1966.gadā mākslinieks pārcēlās uz dzīvi Dortmundē. Tur ieguva vācu ģimnāzijas skolotāja tiesības, iestājās Helmholca ģimnāzijā un sākās mākslas vēstures un zīmēšanas pedagoģijas darba gaitas. Izstrādāja kibernētiskās estētikas teoriju.

Mākslinieks strādāja dažādās grafikas tehnikās, litogrāfijā, tušas zīmējumā, zīmēja ar japāņu paletes nazi, filczīmuli.

Daudzās zemēs atzinību guvusi J.Soikāna grafika par sakrālo tēmu, piemēram, pāvesta cikls par smago un atbildīgo lomu, ko uzņēmies Kristus vietnieks zemes virsū. Mākslinieks tiecās pēc dzīves lielo noslēpumu izpratnes, visu skaisto, labo, gaišo uztverot kā sinonīmu dievišķīgā jēdzienam, uzskatot, ka īsta, liela māksla ved  cilvēku pie dievišķās skaidrības un mākslai līdz ar to ir liela vara cilvēka un visas cilvēces veidošanā.

J.Soikāns apceļojis daudzas Eiropas pilsētas. Iemūžinot savus iespaidus radušies „Eiropas pilsētu portreti” – zīmējumi.  To ir vairāk nekā 1000 – Londona, Parīze, Amsterdama, Roma, Hamburga Venēcija, ir arī Rīga, Sanktpēterburga u.c. J.Soikānam ir arī portretu zīmējumi – ap 8000 vienības; mākslinieka kolēģi, mākslas un zinātnes darbinieki. Mākslinieks ir veidojis plakātus izstādēm trimdas latviešu Dziesmu svētkiem. Kopš 1940.gada vairāk nekā 150 grāmatām J.Soikāns veidojis grafisko noformējumu, piemēram, ilustrējis A.Eglīša kantāti „Dievs, Tava zeme deg!”, J.Klīdzēja grāmatu „Grēks uz pusēm”, A.Niedras noveļu krājumu „Pasaules plaukstas”, J.Raiņa, A.Puškina u.c. autoru darbus. J.Soikāna spalvai pieder arī ap divi simti publikāciju par dažādiem mākslas teorijas un dzīves jautājumiem.

Apveltīts ar īsti latgalisku sīkstumu

Kaut viņš bija uzticīgs Vakareiropas garam, tomēr apveltīts ar īsti latgalisku sīkstumu, tāpēc daudzus savus darbus veltījis dzimtajai Latgalei, iemūžinot tās dvēseli patiesos tēlos un krāsās, piedodot tiem īsti latgaliski katolisku iekrāsojumu. 

1990.gadā J.Soikāns atgriezās Latvijā, Latvijas Universitātes Pedagoģijas fakultātē lasīja modernās mākslas pedagoģijas un kibernētikas estētikas kursu, Rīgas Tehniskās universitātes Arhitektūras fakultātē, bija Latvijas Kultūras akadēmijas profesors. Tai pat gadā tika sarīkotas vairākas personālizstādes Rīgā, Rēzeknē, Ludzā, Pēterburgā, Maskavā. J.Soikāna darbi atrodas visu kontinentu muzeju krājumos un privātkolekcijās.

Ludzas pilsētas Goda pilsoņa Jura Soikāna sirds stājusi pukstēt 1995.gada 15.novembrī. J.Soikāns apglabāts Ludzas pilsētas kapos.

 

Ludzas Novadpētniecības muzejs var lepoties, ka tajā tiek glabāts J.Soikāna molberts un vairāki simti viņa darbu. Godinot izcilā novadnieka piemiņu Ludzas mākslas skola nosaukta profesora Jura Soikāna vārdā. No 2020.gada 30.oktobra Ludzas Novadpētniecības muzejā skatāma izstāde “Jurim Soikānam-100”. Laipni lūdzam!