Atklāta Ludzas daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra klientu darbu izstāde ”No sirds uz sirdi”


No 2023.gada 26 septembra skatāma Ludzas daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra klientu darbu izstāde ”No sirds uz sirdi”. Mēs, Ludzas novada Daudzfunkcionālais sociālo pakalpojumu centra speciālisti, uzskatām, ka  katram cilvēkam piemīt sava individualitāte. Ar Ludzas daudzfunkcionālā sociālo pakalpojumu centra klientu darbu izstādi ”No sirds uz sirdi” izstādi vēlamies parādīt, ka ar ārēju cilvēcisku palīdzību ikviens ir spējīgs radīt, radīt kaut ko skaistu, saimnieciski noderīgu un māksliniecisku.

Izstādē apmeklētāji var apskatīt vairāk nekā 10 autoru darbus: adījumus, gleznas dimanta mozaīkas tehnikā, darbi pērļošanas tehnikā, mīkstās rotaļlietas, zīmējumus, aplikācijas, sveces u.c.

Cilvēks vienmēr būs vajadzīgs citiem cilvēkiem. Tieši šī cilvēcība, plūstot no sirds uz sirdi būtu tas galvenais dziedinošais spēks, kas katra klienta sākotnējo nepārliecinātību pakāpeniski pārvērš par pašpārliecinātību, ka “es arī kaut ko varu, ka es arī esmu uz kaut ko spējīgs”. Un ar tādiem maziem radošuma izpausmes solīšiem centra darbinieki palīdz mūsu klientiem sajusties ērti un pieņemtiem apkārtējā vidē atspoguļojot deinstitucionalizācijas (DI) projekta galveno būtību – iekļaut personas ar garīga rakstura traucējumiem un bērnus ar funkcionāliem traucējumiem apkārtējā vidē – mūsu cilvēkvidē, ar mērķi, lai mūsu klientos nostabilizētos pārliecība, ka viņi ir pieņemti mūsu starpā, ka starp mums nav atšķirības, ka mēs visi esam vienādi cilvēki ar lielu radošo potenciālu. Izstāde skatāma līdz 2023.gada 20.oktobrim.