Atklāta I.Pliča jubilejas fotoizstāde


2015.gada 16.janvārī tika atklāta I.Pliča jubilejas fotoizstāde.

Igors Pličs dzimis 1954.gada 8.novembrī Rīgā. Mācījies Vectilžas skolā, vēlāk turpinājis studijas  Maskavas padomes vārdā nosauktā politehnikuma foto tehnoloģijas nodaļā un Foto meistarības fakultātē VEF kultūras un tehnikas pilī

Ludzas Novadpētniecības muzeja direktore M.Bule apsveica mākslinieku I.Pliču un novēlēja panākumus radošajā darbā

 

Atklāta I.Pliča jubilejas fotoizstāde

2015.gada 16.janvārī tika atklāta I.Pliča jubilejas fotoizstāde.

Igors Pličs dzimis 1954.gada 8.novembrī Rīgā. Mācījies Vectilžas skolā, vēlāk turpinājis studijas  Maskavas padomes vārdā nosauktā politehnikuma foto tehnoloģijas nodaļā un Foto meistarības fakultātē VEF kultūras un tehnikas pilī

Kopš 1981.g. dzīvo un strādā Preiļos. Paša spēkiem Preiļos atjaunojis vēsturisku koka māju, iekopis to un padarījis par vienu no iecienītākajām viesu mājām Latgalē. Viesu mājā „Pie Pliča”, kurā iekārtots arī interesants novadpētniecības muzejs, viesojas daudz tūristu, pabijušas daudzas prominentas personas.

Preiļos darbojas arī I.Pliča fotocentrs. 2010.gadā I.Pliča vadībā tika dibināta Latgales fotogrāfu biedrība, kuras galvenais mērķis ir uzturēt dzīvu fotomākslas mīlestību, attīstīt to un sēt interesi par fotogrāfiju jaunajai paaudzei.

Igors Pličs vienmēr ir mīlējis dabas skaistumu, romantiskas ainavas un Latgali. Šo īpašo mīlestību pret skaisto visapkārt, spēju notvert mirkli un to iemūžināt var nepārprotami saskatīt viņa fotogrāfijās.

Daudzi fotogrāfijas lielmeistari un līdzgaitnieki ir veltījuši viņa darbiem neskaitāmas atzinības un siltus vārdus.

Liels uzticības un atzinības apliecinājums ir tas, ka I.Pliča darbi ir izmantoti daudzos izdevumos, kas paliks kā mūžīga vērtība nākamajām paaudzēm: dzejnieka A.Vējāna grāmatā „Latgales rakstu gaisma”, vēsturnieka A.Anspaka grāmatā „Preiļu novads”, izdevniecības „Annele” izdotajā grāmatā „Ai māte Latgale”, dzejoļu krājumā „Es dziedāšu par tevi…”, un citos izdevumos. 2008. gadā iznācis Igora Pliča fotogrāfiju albūms „Acis redz, sirds deg…”. Tāpat nevar uzskaitīt visus tūrisma ceļvežus, pastkartes un kalendārus, kas šajos gados tikuši izdoti un publicēti.

Igora Pliča pirmā personālizstāde notika 1984. gadā Preiļos, lai gan dažādās izstādēs viņa darbi bija skatāmi jau kopš 1978. gada. Personālizstādes bijušas daudzviet Latvijā un ārpus tās.

Igors Pličs sešus gadus organizējis fotoamatieru darbu konkursus „ Es mīlu savu foto”, ir Profesionālo fotogrāfu asociācijas biedrs. Fotomākslinieks ir vairāk kā 15000 dažādu pastkaršu autors, viņa fotogrāfijas izmantotas daudzos bukletos, ceļvežos un prezentācijas izdevumos. 2013.gada maijā Igors Pličs apbalvots ar piektās šķiras Atzinības krustu. Šogad mēs atklājam mākslinieka jubilejai veltītu izstādi un palūgsim viņu pastāstīt par atmiņām, kas viņam saistīti ar mūsu novadu.