Atklāta radošo darbu izstāde “Mana dažādā – vienīgā Latvija”


2023.gada 20.oktobrī Ludzas Novadpētniecības muzejā tika atklāta radošo darbu izstāde “Mana dažādā – vienīgā Latvija”. Izstādē apskatāmi zīmējumi, pērlīšu rotas, mandalas, kvilings, darinājumi no dabas materiāliem, oriģināli apģērbu modeļi. To visu ir veidojuši Ludzas Bērnu un jauniešu centra pulciņu dalībnieki.

Ludzas BJC direktore J.Obrumāne pateicās muzeja direktorei Milānai Bulei (otrā no kreisās) par ilgstošu un veiksmīgu sadarbību visās jomās

 

Izstādē ir skatāmi BJC audzēkņu radošie darbi, kas tapuši šajā mācību gadā. Atklāšanas pasākuma laikā Bērnu un jauniešu centra vadītāja Eleonora Obrumāne sveica klātesošos ar vārdiem:

«Paldies visiem klātesošajiem: izstādes apmeklētājiem, izstādes veidotājiem, bet, pirmkārt, mīļš paldies jums, cienījamie pedagogi. Šī izstāde bez jums nesaliktos kopā». Pateicības raksti no BJC vadības tika pasniegti skolotājām, kuras ar savu padomu un zināšanām palīdzēja pulciņu dalībniekiem sagatavot radošos darbus izstādei.

No kreisās: Ludzas BJC direktore J.Obrumāne, pedagoge E.Podoļeca

Tās ir skolotājas: Ilze Loce, Annamarija Dobrovoļska, Oksana Malahova, Ruta Zviedre, Ināra Mikažāne, Evita Podoleca,  Inta Strode, Ērika Čerņavska – Mikuča.  BJC vadītāja E. Obrumāne pateicās muzeja direktorei Milānai Bulei par ilgstošu un veiksmīgu sadarbību visās jomās.

E.Obrumāne uzrunā pasākuma dalībniekus

Runājot par izstādes veidošanu,  E. Obrumāne uzsvēra, ka: “Mūsu dažādajā – vienīgajā Latvijā ar baltiem mākoņiem, ar zilajām debesīm, ar dzidriem ūdeņiem, kas mums apkārt, ar stiprajiem ozoliem ienāca rudens un nedaudz iekrāsoja. Muzejā ir silti, krāsaini, spilgti –  te ir Latvija”. Vēršoties pie jaunākajiem izstādes dalībniekiem,  Eleonora teica svarīgus vārdus: “Jūs visi, kas šodien vēl ir mazi, visi, kas esat zīmējuši, kas esat auduši, kas esat veidojuši, kas esat šuvuši un darinājuši – jūs esat šīs dažādās un vienotās Latvijas nākotne. Tie nav  tikai tukši vārdi, tā ir dzīves īstenība. Kad jūs izaugsiet lieli, jūs atcerēsieties,  ka jūsu darbiņš bija pie sienas muzejā 2023. gada 20. oktobrī, izstādes atklāšanas laikā. Par to liecinās bildes un pateicības raksti no skolotājiem. Tas viss būs, tikai atceraties to! Jūs esat tie, kuri zīmē zelta maliņu  ap Latvijas robežu un tā mēs varam būt stipri visi kopā! ”.

Izstādes atklāšanas pasākumā valdīja sirsnīga un radoša gaisotne. Ar muzikālu priekšnesumu uzstājās BJC popgrupa “Spicītes” (vadītāja E. Podoļeca)

Jaunā māksliniece K.Locova ar ģimeni

Janīna un Armands Rudoviči

Īpašs paldies BJC skolēnu vecākiem un vecvecākiem, kuri atrada laiku, lai būtu kopā ar saviem bērniem tik nozīmīgā brīdī. Izstāde Ludzas Novadpētniecības muzejā būs skatāma visu mēnesi.Visi tiek laipni aicināti izbaudīt novada skolēnu radīto mākslu.