Atklāta V.Šveides gleznu izstāde “Dvēseles dialogs”


No 2018.gada 10.jūlija muzejā skatāma novadnieka V.Šveides gleznu izstāde “Dvēseles dialogs”.

Mākslinieks dzimis 1915.gada 28.februārī Ludzas apriņķa Nirzas pagasta Osovā. Bērnībā dzīvīgajam zēnam lauku darbi likušies pārāk garlaicīgi un smagi. Pēc Ludzas vidusskolas beigšanas ar vectēva un mātes materiālu atbalstu viņš devies tālu prom no laukiem un no 1935.-1938. gadam mācījies  Romāna Sutas gleznošanas studijā Rīgā. Turpmākais ceļš gleznie-cībā ir paša pieredzes un atziņu  izauklēts.

V.Šveide

Kopā ar dzīvesbiedri mākslinieci Mariannu Peilāni abi daudzkārt devušies gleznot dabā – uz Latgali, Vidzemi, Daugavas, Pērses, Gaujas krastiem, jūrmalas ciemiem, līdz atraduši savu pastāvīgo dzīves vietu – Saulkrastos. Kopš 50.gadu vidus viņu darbnīca un dzīves vieta bija Saulkrastu nomalē līdzās  augstajai jūras kāpai.  Tur tika piepildīts aicinājums mūža garumā – gleznot. Un arī vienīgais izdzīvošanas veids- pārdodot savus darbus. Izstādēs mākslinieks piedalījās jau  no 20.gs. 50.gadu sākuma. Māksliniekam bija sveša un nepieņemama padomju ideoloģija, tāpēc nācās ilgi palikt nostāk no iespējas tikt uzņemtam Latvijas PSR Mākslinieku savienībā. Vladislavs  Šveide uzņemts PSRS Mākslinieku savienībā tikai 1973.gadā. Neskatoties uz visām laikmeta prasībām un dzīves apstākļiem, mākslinieks turpināja iesākto ceļu glezniecībā, izvēloties savrupu, sabiedrībā ne populāru , nedz nodrošinātu dzīvi.

V.Šveides darbus ir iegādājušies Latvijas Mākslas muzejs, Krievu mākslas muzejs Santpēterburgā, Tretjakova galerija Maskavā, darbi pārdoti arī privātkolekcijām Vācijā, Venēcijā, Vīnē, u.c.

Vladislava Šveides jūtīgums, sirsnība un atvērtība dāvāja daudz jauku brīžu gan tiem , kas nāca vienkārši parunāties, gan gleznu pircējiem, gan radiniekiem, kam bija reta iespēja pabūt pie jūras. Vladislavs prata dalīties dziļi, līdz asarām, dramatiski  –  pretēji glezniecībai, kurā viņš sevi pauda klusinātos, pelēkos toņos. Viņa monologi – patiesu dzīves notikumu atstāstījumi- ar emocionālu kāpinājumu, humoru jebkuru klausītāju atbrīvoja no ikdienas pelēcīgās uztveres smaguma.

Izstāde būs skatāma līdz augusta sākumam.