Atklāta Zilupes mūzikas un mākslas skolas pedagogu un audzēkņu mākslas darbu izstāde “Gadalaiki”


2023.gada 23.februārī tika atklāta Zilupes mūzikas un mākslas skolas pedagogu un audzēkņu mākslas darbu izstāde “Gadalaiki”, kurā skatītāji caur gleznām var baudīt mākslinieku atspoguļotās emocijas, atmiņas un iespaidus. Liels prieks par to, ka 2003.gadā aizsāktā radošā sadarbība veiksmīgi turpinās un šogad Ludzas Novadpētniecības muzejā  tika atklāta jau 5. Zilupes mūzikas un mākslas skolas izstāde.

“Ne visas valstis var lepoties ar četriem izteiksmīgiem gadalaikiem. Latvijas ģeogrāfiskā atrašanās vieta  pieļauj gan svelmainas vasaras, gan sniegotas ziemas. Lai to parādītu, skolēni rūpīgi pārdomāja darbu kompozīciju, lai tā atainotu emocijas, sajūtas un pārdzīvojumus”.

Zilupes Mūzikas un mākslas skolas pedagoģe Tatjana Fenčenko uzsvēra, ka Latgales daba – lieliska jauno un pieredzējušo mākslinieku iedvesmotāja, kā arī pastāstīja, ka pedagogi iegulda lielu darbu audzēkņu  talanta izkopšanā.

Pasniedzēja Anita Lukača pavēstīja, ka piedalīšanās izstādē ir pašu skolēnu iniciatīva, jo viņi nākotnē atspoguļos savu talantu diplomdarbos un dalība izstādē – lieliska pieredze ceļā uz nemitīgu radošu pilnveidošanos.

Par katru no gadalaikiem izstādes apmeklētājiem veidojās īpašs iespaids, pateicoties četriem muzikāliem priekšnesumiem Zilupes mūzikas un mākslas pedagogu un audzēkņu izpildījumā.

Ludzas novada pašvaldības Kultūras nodaļas vadītāja R. Mikaskina apsveica māksliniekus ar izstādes atklāšanu un uzsvēra, ka, pateicoties radošiem cilvēkiem, Ludzas novada vārds skan arī citur pasaulē.

Māksliniekus sveica J.Soikāna Ludzas mākslas skolas direktore S.Vorkale, Ludzas novada pašvaldības deputāte J.Kušča, kā arī kluba “Varavīksne” priekšsēdētāja G.Geceviča. Ludzas Novadpētniecības muzeja direktore M.Bule novēlēja māksliniekiem radīt daudz emocionālu darbu un uzsvēra, ka ilggadējā sadarbība noteikti turpināsies arī nākotnē.

IMG_9114
« of 7 »