Atskats uz “Muzeju nakts” notikumiem Ludzas Novadpētniecības muzejā


        2024. gada 18. maijā Starptautiskajā Muzeju dienā muzejs savus apmeklētājus pulcināja uz “Muzeju nakti”, kuras šī gada moto: “Izzināt un iegūt, pētīt un saprast!”.

        Pasākumu atklāja Ludzas Novadpētniecības muzeja direktore Milāna Bule. Vakara ieskaņā muzeja izstāžu zālē tika atklāta biedrības “Musturprieks” darbu izstāde “Ziedi”. Sirsnīgu gaisotni pasākumā radīja rokdarbnieču iedvesmas stāsti un biedrības priekšsēdētājas Aijas Jonikānes ģitāras pavadījumā dziedātās tautā iemīļotās dziesmas.

           Atklāšanas pasākumā tika apbalvoti un godināti viktorīnas “Vai es pazīstu Ludzas novada vēsturi” dalībnieki un tās uzvarētāji. Viktorīnas norises laiks bija no 08.04.2024. līdz 10.05.2024. pavisam tika saņemtas 9 atbilžu anketas. Jautājumi nebija vienkārši, lai rastu atbildes uz dažiem no tiem, nācās gan pētīt par novadu izdotās grāmatas, gan pārmeklēt interneta vietnes. Rezultātā vislabāko pareizo atbilžu skaitu sniedza un I godalgoto vietu ieguva Irēna Andžāne, II vietu ieguva Lilija Šeršņova un III vietu ieguva Anna Ķiluka. Liels paldies arī pārējiem viktorīnas dalībniekiem, kas atrada laiku un ar aizrautību mēģināja rast atbildes uz muzeja veidotajiem jautājumiem: Sandra Beļavska, Ināra Evertovska, Ņina Polnija, Aija Dzierkale, Renāte Bondare un Ilga Voite.

 

         Pēc izstādes atklāšanas pasākuma visi tika aicināti uz Salnavas kultūras nama amatierteātra izrādi – Vigitas Pumpures komēdija “Kaimiņu būšana”, lai izdzīvotu līdzi jautrajām ar humoru pilnajām ainiņām.

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Noslēgumā pilsētas iedzīvotāji un viesi varēja izbaudīt mūziķa Daiņa Skuteļa koncertu.Pirms desmitiem vakarā sākās mūziķa Daiņa Skuteļa koncerts, kas sniedza baudījumu dvēselei.

                Paralēli augstākminētajiem pasākumiem varēja iegādāties Mārītes Kronbergas un SIA “Organic” ražotos gardumus. Kā arī piedalīties J.Soikāna Ludzas mākslas skolas Nautrēnu filiāles vadītājas Maijas Gailumas un J.Soikāna mākslas skolas pasniedzējas Ivetas Landusānes vadītajās radošajās darbnīcās. Tajās dzirksteļojas prieks un līksmība.

              Paldies visiem apmeklētājiem, viktorīnas dalībniekiem un sadarbības partneriem.

              Uz tikšanos nākamgad!