2012.gada 2.augustā notika ģenerālmajora J.Kuļņeva pieminekļa atklāšana.