Zinātniskā konference Ludzas novadpētniecības muzejā