Open-air and ethnography department


In 1957, the foundations of the open-air and ethnographic department with rural construction objects were laid in the territory of the museum: a smoke-house (built in the first quarter of the 19 th century, transferred from the Bobiši village of Ludza district), a farmer’s dwelling house (built in the 2 nd quarter of 19th century, in 1957 transferred from Ludza district’s Cibla municipality’s Voloja village), a windmill (built in 1891, transferred from Ludza district’s Baris village in 1959), drying-house (built in 1927, transferred from Ludza district’s Šmatu village) and P.Vilcāns ceramics workshop (transported from the Preiļi district’s Gailiši village’s Dūbe place in 1976). However, the tourists focus on one of the most unique exhibits of the museum – diesel-driven engine “Lanz”.

 

 

Rija celta 1927.gadā. Uz Ludzas Novadpētniecības muzeja Brīvdabas un etnogrāfijas nodaļu pārvesta 1970.gadā no Ciblas novada Pušmucovas pagasta Šmatu ciema. Zem kopējā jumta atrodas 2 galvenās telpas: rija labības žāvēšanai un kuls labības kulšanai un vētīšanai, kā arī piebūve ar piedziņu linu mīstāmajai mašīnai. Šī saimniecības ēka, kur smagā kulšanas darbā tika aizvadīta ne viena vien nakts, ir bijusi pati lielākā celtne Latgales zemnieku sētā. 2014. - 2015. gadā ar Lauku atbalsta dienesta un Ludzas novada pašvaldības atbalstu tika īstenots LdNM Brīvdabas un etnogrāfijas nodaļas objekta “Rija” renovācijas projekts. Atjaunotajā Ludzas Novadpētniecības muzeja Brīvdabas un etnogrāfijas nodaļas objektā “Rija” ir iekārtota ekspozīcija, kas rāda Latgales lauku ļaužu sūro darba ikdienu un ataino smago un darbietilpīgo linapstrādes procesu. Pilnībā restaurēti un atjaunoti ir arī rijā izvietotie linapstrādes darbarīki – mīstīklas, kulstīklas, pogaļu sukas, - un linu mašīnas, kas ļauj muzeja apmeklētājiem ne tikai demonstrēt linapstrādes procesu, bet arī pašiem izmēģināt visus darbarīkus.