Ģimenes diena Ludzas Novadpētniecības muzejā


Rūķis kopā ar Meža māti aicināja apmeklētājus dzīvnieku  valstī. Ciemiņi turoties pie burvīgās auklas kopā ar Rūķi devās ceļojumā. Ceļojuma sākumā Meža māte aicināja apmeklētājus iejusties dažādu dzīvnieku lomās.

Katra ģimene saņēma no Meža mātes aploksni ar maģiskiem vārdiem par kādu dzīvnieku. Lai pārvērtība veiksmīgi notiktu, katrai ģimenei vajadzēja atkārtot maģiskos vārdus un attēlot tos ar kustībām. Pirms pārvērtībām Meža māte pārbaudīja, vai visi zinot mājdzīvniekus. Mazie un lielie aizrautīgi sita plaukstas, tikko izdzirdēja kāda mājdzīvnieka nosaukumu. Rūķis – jokdaris pavadīja ģimenes viņu ceļojumā. Ik pa laikam dzina jokus un mēģināja apmulsināt mazos gudriniekus, kad tie minēja mīklas, taču izrādījās, ka tas nemaz nebija viegli darāms. Apmeklējot cilvēka mājokli un dārzu, apmeklētāji uzzināja, ka maza-maza sieviņa, kura franciski runā: „žak fūt, žak fūt!”, ir žagata. No cilvēka mājokļa rūķis pavadīja ceļotājus līdz mežam. Meža tumšajās takās pasākuma dalībnieki redzēja alni, mežacūku, lūsi, kā arī piedalījās spēlē „Ticu – neticu”. Šīs spēles laikā Meža māte minēja dažādus faktus par dzīvnieku pasauli, bet spēles dalībnieki apspriedās un atbildēja, vai viņi piekrīt tiem vai nē. Par katru pareizo atbildi varēja saņemt saldās balvas. Dziedādami dziesmu „Aj jā žūžū, lāča bērni!” ceļotāji nonāca skaistajā pļavā, kur ģimenes iejutās stārķa, vilka un lapsas lomās. Ceļojuma noslēgumā apmeklētāji apciemoja purvu un ezeru, kā arī iepazinās ar tā iemītniekiem. Vairākiem ciemiņiem bija iespēja uz īsu laiku dota iespēja iejusties zirneklīša un zivs lomās. Kad jau ceļojums bija gandrīz galā rūķis bija lūdzis viņam arī iedot balvu. Taču Meža māte bija atbildējusi, ka šo balvu vajag nopelnīt un uzdeva viņam vairākas mīklas. Mīklas rūķim izrādījās par grūtu, mazie apmeklētāji pažēloja viņu un lūdza Meža māti tomēr pacienāt to ar kārumiem. Pēc ceļojuma rūķis aicināja apmeklētājus piedalīties loterijā. Saņēmusi balvas un izjutuši sevi kā dabas sastāvdaļu, ģimenes labā omā devās mājās.

V.Dzevaltovskis, speciālists darbā ar apmeklētājiem